Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006
Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.005. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 978-90-369-3450-3. 106 pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 

Trefwoorden
  Biology
  Monitoring
  Water quality
  ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]
  Brak water; Zoet water

Auteurs  Top | Dataset 
 • Strucker, R.C.W., meer
 • Arts, F.A., meer
 • Lilipaly, S.J., meer
 • Berrevoets, C.M., meer
 • Meininger, P.L.M., meer

Abstract
  Omschrijving:In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in de periode juli 2005-juni 2006. Samenvatting:De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Dit rapport dient te worden beschouwd als aanvulling op eerdere rapportages. In voorliggend rapport worden de meest opmerkelijke recente ontwikkelingen in de watervogel- en zeezoogdierpopulaties van de Zoute Delta beknopt toegelicht.De maandelijkse tellingen worden verricht in het kader van het Biologisch monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in nauwe samenwerking met andere organisaties en vrijwilligers. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat voortdurend veranderingen optreden in aard en omvang van watervogelpopulaties in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland. Geconstateerde aantalsveranderingen zijn vaak signalen uit het systeem, dat er veranderingen optreden in de functies voor vogels. Soms zijn er direct relaties te leggen met andere functies, zoals toenemend recreatief medegebruik en schelpdiervisserij. In het geval van onverwachte negatieve veranderingen kunnen deze aanleiding zijn voor nader onderzoek, waarvan de resultaten kunnen bijdragen aan een duurzaam beheer en gebruik van deze Deltawateren.In de wintermaanden zijn in de zoute Deltawateren tegenwoordig meer dan 500 000 watervogels aanwezig. Het gebied is in alle maanden van het jaar van grote internationale betekenis voor watervogels. In totaal overschrijden één of meerdere deelpopulaties van 31 soorten jaarlijks de 1%- norm (1% of meer van een populatie aanwezig) in de Zoute Delta. Gemiddelde aantallen en normoverschrijdingen in dit rapport zijn gebaseerd op tellingen in de periode 2003/2004-2005/2006.

Dataset
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset