Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)
Soens, T. (2009). De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580). Historische Economie en Ecologie. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1352-1. xix, 359 pp.
Deel van: Historische Economie en Ecologie. ISSN 2032-5983, meer

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
  Coastal areas
  Economics
  Hazards > Weather hazards > Floods
  History
  Investments
  Management > Resource management > Water management
  Water bodies > Coastal waters
  België, Belgische kust [Marine Regions]
  Marien/Kust
Author keywords
  Historical ecology

Auteur  Top 

Inhoud
 • Soens, T. (2009). De sociale impact van het 'abandonrecht': Ossenisse, de abdij Ten Duinen en de wraak van Snouc van den Orde, in: Soens, T. De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580). Historische Economie en Ecologie, : pp. 223-225, meer

Abstract
  Met dit boek wordt voor het eerst een afzonderlijke studie gewijd aan de vroege geschiedenis van de Vlaamse waterschappen. Anders dan Nederland wordt Vlaanderen doorgaans niet geassocieerd met een rijk verleden van dijkenbouw en waterbeheersing. Toch stond net de Vlaamse kustvlakte aan de wieg van heel wat belangrijke organisatorische, technologische en financiële innovaties op het vlak van waterstaat, met een duidelijk versnellingsmoment tussen de late dertiende en de zestiende eeuw. In die periode werd de Vlaamse kustvlakte - net als vandaag - geconfronteerd met toenemende wateroverlast en stijgende overstromingsrisico's, met de ondergang van tientallen dorpen en duizenden hectaren polder- en veenland tot gevolg. Rijkelijk puttend uit het unieke bronnenmateriaal nagelaten door de waterschappen, toont Tim Soens aan dat de grote ecologische en waterstaatkundige problemen in de laatmiddeleeuwse kustgebieden onlosmakelijk verbonden zijn met structurele veranderingen in bestuur en samenleving. In deze cruciale eeuwen werd in de Vlaamse kustvlakte immers de basis gelegd voor een grootschalige en uiterst marktgerichte landbouw. Anderzijds was ook de toenemende bestuurlijke machtsconcentratie zowel binnen als buiten de waterschappen vaak nefast voor het in stand houden van een duurzaam evenwicht tussen mens en natuur in het Vlaamse kustgebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur