Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [141205]
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1999
(1999). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1999. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp.

Beschikbaar in

Abstract
    Door de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde gaan er natuurwaarden verloren. Deze natuurwaarden worden elders gecompenseerd. Voortvloeiend uit de ondertekening van de bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde (NCPW) wordt een jaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar buitendijkse natuurcompensatie projecten, binnendijkse natuurcompensatie projecten en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP) / Kreekherstel.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top