Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland: Risicoanalyse Kanaal Gent-Terneuzen
Heitink, J.; Bos, H.G.; Tiemessen, G.W.M.; Schulenberg, A.J.H. (2006). Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland: Risicoanalyse Kanaal Gent-Terneuzen. Provincie Zeeland: [s.l.]. 48 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoord
    Marien/Kust

Auteurs  Top 
  • Heitink, J., meer
  • Bos, H.G.
  • Tiemessen, G.W.M., meer
  • Schulenberg, A.J.H., meer

Abstract
    Het voorliggende rapport geeft de resultaten van de risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over het Kanaal Gent Terneuzen. In de berekeningen is uitgegaan van het vervoer van gevaarlijke stoffen in (zee)schepen (tankvaart) en verkeersintensiteiten beroepsvaart voor het peiljaar 2004. Wat betreft plaatsgevonden ongevallen en daaruit berekende ongevalfrequenties is uitgegaan van de jaren 1995-2004.Uit de resultaten van de risicoberekeningen is geconcludeerd dat de gestelde risiconormen voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) niet worden overschreden. De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Het plaatsgebonden risico bereikt nergens op de oever de waarde van 10-6 per jaar. Door V&W wordt gewerkt wordt aan basisnetten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen [17]. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het basisnet hoofdvaarwegen zal niet beperkt worden. Een bebouwingsvrije zone (veiligheidsafstand) van 30 meter wordt onderzocht. De veiligheidszone sluiten aan bij de doelen van het beleid voor ruimte langs de vaarwegen [19], [20], [21]. Hoewel wel voldaan wordt aan de risiconormen, mag hieruit niet geconcludeerd worden dat er zich op land geen effecten zullen voordoen bij een scheepvaartongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs