Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Fauna van de Zwakke Schakels op Walcheren: Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten
De Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005). Fauna van de Zwakke Schakels op Walcheren: Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/21. Provincie Zeeland/SOVON: Beek-Ubbergen. 148 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
    Nederland, Walcheren [Marine Regions]
    Marien/Kust; Brak water; Zoet water; Terrestrisch

Auteurs  Top 
  • De Boer, V.
  • Vergeer, J.W.
  • Kalkman, V.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs