Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kansen voor de Natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Kansen voor de Natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 214. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp.
Cover

Beschikbaar in  Datasets 

Datasets (8)
  • (Jaarlijks cumulatief) Percentage ‘opgeheven’ of ‘gesaneerde’ vismigratieknelpunten in het Schelde-estuarium, meer
  • Aandeel (%) van de oppervlakte van biolandbouwbedrijven in de totale landbouwoppervlakte voor de Scheldegemeenten, meer
  • Evolutie in de gemiddelde zuiveringsrendementen in de RWZI’s in Vlaanderen (1996 - 2009), meer
  • Evolutie van de stikstof en fosfor belasting (hoeveelheden x 1.000kg) in het afvalwater (influent en effluent) in de RWZI’s in het stroomgebieddistrict Schelde (1981-2009), meer
  • Evolutie van het aantal RWZI’s en de zuiveringscapaciteit (Inwoner Equivalenten, IE) in het stroomgebieddistrict van de Schelde in Nederland (1981-2008), meer
  • Kaart van de vismigratieknelpunten (opgelost en niet opgelost) in het Schelde-estuarium (studiegebied Natuurontwikkelingsplan), meer
  • Parameters voor riolerings- en zuiveringsgraad per bekken in Vlaanderen (gegevens 2009), meer
  • Percentage van de MAP-meetplaatsen in de Schelde met overschrijdingen van de nitraatconcentratie, meer

Afbeeldingen Top | Datasets