Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Gebiedsagenda Zeeland, inclusief Zuidwestelijke Delta
Heringa, E. (2009). Gebiedsagenda Zeeland, inclusief Zuidwestelijke Delta. 25. Provincie Zeeland/Gebiedsteam Zeeland: [s.l.].

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water; Zoet water; Terrestrisch

Auteur  Top 

Abstract
    De gebiedsagenda is tot stand gekomen in samenwerking tussen rijk en regio op basis van bestaand beleid. Eerder vastgestelde nationale en regionale nota’s, zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040, de MobiliteitsAanpak, de Agenda Vitaal Platteland, de Agenda Landschap, het Concept Nationaal Waterplan en regionale structuurvisies zijn gebiedsgericht doorvertaald

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur