Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Effecten van klimaatmaatregelen op de estuariene natuur: habitatverandering in estuariene gebieden met een doorvertaling naar KRW-doelen
Holzhauer, H.; Twisk, F. (2010). Effecten van klimaatmaatregelen op de estuariene natuur: habitatverandering in estuariene gebieden met een doorvertaling naar KRW-doelen. Deltares: Delft. 55 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Author keywords
    Klimaatverandering; zeespiegelstijging; estuariene gebieden; ecologische KRW-doelen

Auteurs  Top 
  • Holzhauer, H., meer
  • Twisk, F.

Abstract
    Studie naar de mogelijke veranderingen in de habitat verdeling van estuariene gebieden zoals de Waddenzee, Oosterschelde en de Westerschelde als gevolg van zeespiegelstijging. De effecten van de zeespiegelstijging in deze gebieden worden doorvertaald naar gevolgen voor de ecologische KRW-doellen. Het stijgen van de zeespiegel resulteert in een afname van het areaal intergetijdengebied. Dit veroorzaakt een sterke afname of zelfs het verdwijnen van de supralitorale gebieden. De lager gelegen litorale gebieden verdwijnen lokaal maar nieuwe gebieden ontstaan ten koste van de supralitorale gebieden. Daarnaast zal het areaal aan diep en ondiep water gaan toenemen. De orde grootte van deze verschuiving hangt per watersysteem sterkt af van stijging van de waterstand en de snelheid waarmee het water stijgt ten opzichte van de snelheid waarmee de planten en slikken kunnen meegroeien. Een verandering in het zoutgehalte als gevolg van de waterstandstijging is naar verwachting niet groot. Afname en verschuiving van de litorale gebieden hebben voornamelijk een negatief effect op het macrofauna en de schorvegetatie. De stijging van de waterstand kan gunstig zijn voor vissen maar zorgt voor het fytoplankton voor een verminderde licht doordringing. Naast waterstand en de droogvalduur van de intergetijdegebieden zijn veranderingen in temperatuur, toevoer van zoetwater en nutriënten en de ontwikkeling in Noordzeekustzone van groot belang voor de estuariene gebieden. Deze parameters zijn echter in deze verkennende studie niet meegenomen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs