Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verhalen over veiligheid en sentimenten rond de Schelde: een discursieve analyse van ontpolderingsprojecten in Vlaanderen en Nederland
Van Buuren, A. (2011). Verhalen over veiligheid en sentimenten rond de Schelde: een discursieve analyse van ontpolderingsprojecten in Vlaanderen en Nederland, in: Coninx, I. et al. (Ed.) Overstromingen in de lage landen. Ruimte & Maatschappij, 3(1): pp. 57-77
Peer reviewed article  

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
Author keywords
    Impoldering; Ontpoldering

Auteur  Top 
  • Van Buuren, A., meer

Abstract
    In dit artikel gaan we in op de ontpolderingsdiscussie zoals die in Vlaanderen en Nederland wordt gevoerd in enkele concrete projecten. In Vlaanderen is ontpoldering een belangrijke strategie in het overstromingsbeleid die in het geactualiseerde Sigmaplan alleen maar centraler is komen te staan. Tegelijkertijd wordt er meer en meer aandacht gegeven aan de ecologische winst van deze veiligheidsbenadering. In Nederland wordt ontpoldering gezien als instrument ter bevordering van de natuurlijkheid van de Schelde (wat wordt afgedwongen door de Europese Commissie mede in het licht van de verdieping van de vaargeul) en wordt het door tegenstanders juist gezien als aantasting van de veiligheid door het verplaatsen van dijken. In dit artikel analyseren we de verschillende discursieve strategieën zoals deze worden gehanteerd door verschillende actorcoalities in het debat over ontpoldering in Vlaanderen en Nederland. Voor Vlaanderen focussen we op de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke als het slotstuk van het Sigmaplan en de meest omvangrijke ontpoldering die wordt gerealiseerd. Voor Nederland focussen we op de discussie over ontpoldering zoals die is gevoerd naar aanleiding van de Ontwikkelingsschets Schelde Estuarium 2010. We beantwoorden de vraag welke framingstrategieën er door voor- en tegenstanders van ontpoldering in Vlaanderen en Nederland zijn gehanteerd, en welke strategieën succesvol zijn om de besluitvorming erover te beïnvloeden. We laten zien op welke wijze voor- en tegenstanders de (on-)wenselijkheid van ontpolderen trachten te motiveren door ontpoldering aan verschillende verhaallijnen te relateren en tot welke verschillen het leidt als ontpoldering primair wordt ingegeven vanuit een veiligheidsgedachte of vanuit een natuurbehoudgedachte. We vergelijken de verschillen die daardoor ontstaan in de dynamiek van het besluitvormingsproces en trekken lessen voor watermanagers die ontpolderingstrajecten organiseren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur