Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Omgaan met voorspelbare en voorstelbare risico's
Saeijs, H.L.F. (2001). Omgaan met voorspelbare en voorstelbare risico's, in: Noordzeedagen 2001. pp. 3

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Samenvatting

Trefwoord
    Marien/Kust

Auteur  Top 
  • Saeijs, H.L.F., meer

Abstract
    Waren de terroristische aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon voorspelbaar? Kan je je op zulke gebeurtenissen voorbereiden? Hoe moeten wij omgaan met dit soort risico's ? Wat doen wij aan risico management. ? (Onder risico management versta ik hier het nadenken over en voorbereiden op risico's op het terrein van Verkeer en Waterstaat.) In de praktijk leven we in Nederland van ramp tot ramp. Door schade en schande wijs geworden ontwerpen we onze dijken niet meer alleen gebaseerd op ervaringsgegevens , maar ook door probabilistisch (kans berekenend) rekenwerk. .Dat is een hele stap vooruit. Maar bij zo'n probabi!istische benadering wordt alleen rekening gehouden met alle factoren die we kunnen meten. De ervaring en het voorspelbare worden ingecalculeerd., het voorstelbare niet. Doemscenario's als leveranciers van ontwerp randvoorwaarden of management ,..:. spelen daarin nauwelijks mee. .En toch weten we allemaal dat er risico's zijn en dat die doemscenario's wel degelijk werkelijkheid kunnen worden. Dijken kunnen al of niet opzettelijk (respectieve!ijk 1944 Walcheren, en 1953 Z.W. Nederland) bezwijken. We wanen onsze!f vei!ig achter torenhoge dijken en wonen .in een groot dee! van ons land in gaten van gemiddeld 4 meter beneden de zeespiegel. Aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd hoe complex dat risico management is, maar ook hoe zinvol en nodig. Enkele be!angrijke conclusies; Risicomanagement moet een integraal onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden van V&W Het moet om zo te zeggen tussen de oren zitten en structureel aandacht krijgen.. Een probabilistische benadering van risico's vo!staat daarbij niet. Er moet niet alleen worden nagedacht over de kans dat iets gebeurt, maar ook, en misschien wel vooral, over de mogelijkheid dat iets (anders) gebeurt, hoe onvoorstelbaar een dergelijk ;:, risico ook mag lijken. Nadenken over doemscenario's is (dat leren de aanslagen in de Verenigde Staten), daarbij geen overbodige bezigheid.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur