Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Langetermijnvisie Schelde-estuarium: van kennis naar beleid en terug
De Winder, B. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium: van kennis naar beleid en terug, in: Noordzeedagen 2001. pp. 7

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Samenvatting

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water

Auteur  Top 
  • De Winder, B., meer

Abstract
    De L TVS geeft aan Nederlandse en Vlaamse bestuurders een handvat om de inrichting en het beheer van het laatste overgebleven open estuarium in de Delta op een samenhangende manier vorm te gaan geven. De L TVS is gebaseerd op de beschikbare kennis van het estuarium. Zij biedt bestuurders en wetenschappers een ontwikkelingsweg naar nieuwe wegen in beleid en onderzoek voor de komende 10 jaar. Hoewel de L TVS veel kennis over het estuarium heeft gemobiliseerd, blijven onzekerheden bestaan. Kan het beleid daarmee verder? Vaak worden politieke beslissingen op andere dan wetenschappelijke argumenten genomen. Dat ontslaat de onderzoekers natuurlijk niet van de plicht om goed onderzoek te doen. De samenhang tussen Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid wordt vooral gevonden in de morfologie van het systeem. Inzicht in de processen die de zandhuishouding bepalen, inzicht in de opbouw en afbraak van schorren, platen, slikken en ondiep watergebieden met hun grote ecologische betekenis is essentieel voor het maken van de juiste beleidskeuzes. De wetenschap moet aangeven wat de consequenties zijn van een bepaalde keuze, welke risico's daarbij horen. Het onderzoek moet maatwerk leveren. Het beleid moet zijn keuzes baseren op een voldoende inzicht in de gevolgen van de ingrepen. Om later geen spijt te krijgen van onomkeerbare ingrepen, moet voldoende tijd genomen worden om de kennis over het Schelde-estuarium verder te verdiepen. Ongetwijfeld staan de beleidsmakers onder druk om op korte termijn een bepaalde beslissing te nemen ten gunste van een van de functies. Wij hopen dat de beleidsmakers deze druk kunnen weerstaan en een afgewogen beslissing zullen nemen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur