Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 2. Analyse van het huidige watergebruik
Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 2. Analyse van het huidige watergebruik. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 12 p. bijl., 10 p. Tab., 22 p. fig. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Numerical modelling
  Sectors
  Shipping
  Utilization > Water use
  Water management > Hydrology > Conceptual models
  Water management > Risk > Low water strategies
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
Author keywords
  Schelde basin; Scheldestroomgebied

Auteurs  Top 

Abstract
  In Vlaanderen wordt er jaarlijks 8,3 miljard m3 (263 m3/s) water uit de bevaarbare rivieren en kanalen onttrokken. Dit komt voornamelijk op rekening van de scheepvaart, de energieproductie en de industrie die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor 46%, 32% en 13% van het totale onttrokken volume. Ze situeren zich voornamelijk langs de belangrijke economische assen en centra: het Albertkanaal en het kanaal Gent-Terneuzen ende havens van Antwerpen en Gent.
  Het uit de bevaarbare rivieren en kanalen onttrokken volume staat in voor zo’n 95% van het totale watergebruik in Vlaanderen.

  1,2 Miljard m3 van wat er jaarlijks wordt onttrokken, wordt effectief verbruikt. Dit is 39 m3/s of 15% van het totale onttrokken volume. Met bijna 0,5 miljard m33/s, 40% van het totale verbruik) is de scheepvaart de grootste verbruiker van oppervlaktewater. Met name de sluizen in Terneuzen en de Kreekraksluizen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het water dat aan deze sluizen geloosd wordt is niet meer bruikbaar voor de gebruikers binnen het studiegebied. Ook het debiet dat nodig is ter bestrijding van de zoutindringing in het kanaal Gent-Terneuzen is een belangrijke waterverbruiker. Met 262 miljoen m3/j (8 m3/s) staat het in voor 22% van het totale waterverbruik. Tenslotte zijn de industrie en de drinkwater producerende bedrijven de overige grote water verbruikende sectoren met een respectievelijk verbruik van 164 en 154 miljoen m3/j (elk zo’n 5 m3/s).


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs