Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3. Analyse van het huidige wateraanbod
De Boeck, K.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3. Analyse van het huidige wateraanbod. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 77 + 103 p. appendices pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  Numerical modelling
  Resources > Natural resources > Water resources
  Water management > Hydrology > Conceptual models
  Water management > Risk > Low water strategies
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
Author keywords
  Schelde basin; Scheldestroomgebied

Auteurs  Top 

Abstract
  Het regionale waterallocatiemodel wordt gevoed door de neerslagafvoer van de deelstroomgebieden die naar de gemodelleerde waterlopen afwateren. Het betreft voor dit project alle deelstroomgebieden in het Scheldestroomgebied (België+Frankrijk), het stroomgebied van de Brugse Polders, IJzer en de Franse Aa. In het kader van Deelopdracht 3 wordt de hydrologische input - zijnde de natuurlijke voeding van de waterlopen in het regionale allocatiemodel – verzameld en gecontroleerd aan de hand van beschikbare debietmeetreeksen. 70% van de deelstroomgebieden is gecontroleerd. Over het algemeen kan gesteld worden dat de gegenereerde input op basis van de NAM neerslag-afvoermodellen voor het waterallocatiemodel een goed beeld schept van het wateraanbod in het Scheldestroomgebied. De afstromende oppervlakte naar de gemodelleerde waterlopen in het Scheldestroomgebied bedraagt 20 835 km2, en de gemiddelde neerslagafvoer naar deze gemodelleerde waterlopen 262 m3/s. Voor het merendeel van de gecontroleerde deelstroomgebieden is de overeenkomst tussen de gesimuleerde tijdreeks en de waargenomen debieten zeer aanvaardbaar. Afgezien van onzekerheid op neerslaginput en op de waargenomen debieten, liggen de modelresultaten steeds goed in de buurt van de gemeten debieten. Onzekerheid op neerslagdata is meestal te wijten aan de afwezigheid van pluviometers in de nabije omgeving van het beschouwde deelstroomgebied. De onzekerheid op de waargenomen debieten, is het gevolg van de onzekerheid op de Q(h)-relaties die gebruikt worden om op basis van gemeten peilen de debieten af te leiden. De relatie tussen debiet en waterpeil wordt beïnvloed door plantengroei, opstuwing door structuren, etc.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs