Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Maatschappelijk draagvlak
Van Rompaey, M.; Decleyre, D. (2013). Maatschappelijk draagvlak, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 23-31
In: De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Van Rompaey, M., meer
  • Decleyre, D., meer

Abstract
    In een druk gebruikt gebied als Vlaanderen is ruimte een schaars goed, met veel belanghebbenden en betrokkenen. De projecten van het geactualiseerde Sigmaplan hebben een ruimtelijke impact. Om de Sigmaprojecten op een gedragen manier uit te werken en te begeleiden werd daarom een proces- en projectstructuur uitgetekend. Ook voor het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen werd zo’n projectstructuur opgezet en doorlopen.Dit hoofdstuk gaat in op de projectstructuur, de verschillende betrokken actoren en belangen in het project Cluster Kalkense Meersen en de omgang met de doelgroep landbouw. Tot slot geeft dit hoofdstuk een overzicht van de verschillende procedurestappen die doorlopen zijn.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs