Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij in het Scheldeestuarium. Data-analyse en toepassingen analytisch model
Kuijper, K. (2013). Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij in het Scheldeestuarium. Data-analyse en toepassingen analytisch model. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 109 pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Author keywords
    Getijslag, Schelde-estuarium, convergentie, bathymetrie, historische ontwikkeling, effecten van ingrepen, data analyse, analytisch model

Auteur  Top 

Abstract
    Aanvullend op het data-analyserapport LTV V&T G-5 (2013) is in dit rapport de evolutie van de getijslag in het Schelde-estuarium verder geanalyseerd door gebruik te maken van aanvullende gegevens van 2009 en 2010. Bij de analyse is gebruik gemaakt van een analytisch model voor het getij in een convergerend estuarium. De getijslag langs het estuarium toont een trendmatige toename in de tijd, welke benaderd kan worden door een lineair deel en een periodiek deel (18.6-jaar periode). Na verwijdering van het periodieke deel blijkt dat ook gedurende het laatste decennium sprake is geweest van een toename van de getijslag. Voor een klein deel (~10%) is de toename sinds 1901 het gevolg geweest van veranderingen op de Noordzee. De grootste veranderingen in de versterking van de getijslag t.o.v. Vlissingen zijn het gevolg van wijzigingen in het estuarium zelf. Veranderingen in geulvolume en mogelijk ook waterberging zijn hierbij de bepalende factoren geweest. Volgens het analytische model zal bij verdere verdieping van de geul een maximale amplificatie en dus ook getijslag worden bereikt. Bij het beheer kan door het storten van aanleg- en onderhoudsbaggerspecie en zandwinning in specifieke locaties de getijslag worden beïnvloed.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur