Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2014
Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2014). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2014. IMARES Wageningen Report, C129/14. IMARES: Wageningen. 18 pp.
Deel van: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
  • Goudswaard, P.C.
  • van Asch, M., meer

Abstract
    In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000 en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem of iets dergelijks. Dit rapport presenteert de gegevens van 2014 zoals die zijn waargenomen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs