Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013
Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Troost, K. (2013). Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013. IMARES Wageningen Report, C133/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 38 pp.
Deel van: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Marien/Kust; Brak water
Author keywords
  schaal- en schelpdierenvisserij - vervangbare hulpbronnen - aquatische ecologie - natura 2000 - noordzee - westerschelde - shellfish fisheries - renewable resources - aquatic ecology - north sea - western scheldt

Auteurs  Top 
 • Goudswaard, P.C.
 • Perdon, K.J., meer
 • Jol, J.
 • van Asch, M., meer
 • Troost, K.

Abstract
  De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd. Het primaire doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden van de economische belangrijke soorten in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000: Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan en de monding van de Westerschelde.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs