Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma
Dedert, M.; Blanco-Garcia, A.; Poelman, M. (2015). Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma. IMARES Wageningen Report, C086/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 48 + bijlagen pp.
Deel van: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water
Author keywords
    schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - monitoring - bemonsteren - waddenzee - zuidwest-nederland - noordzee - nederlandse wateren - kustwateren - shellfish - shellfish culture - phytosanitary measures - phytosanitary policies - sampling - wadden sea - south-west netherlands - north sea - dutch waters - coastal water

Auteurs  Top 
  • Dedert, M., meer
  • Blanco-Garcia, A., meer
  • Poelman, M., meer

Abstract
    In dit rapport wordt een onderbouwing met aanbevelingen gepresenteerd van het sanitair monitoringsprogramma voor schelpdieren. De analyse is opgesplitst in de Waddenzee, (Zuidelijk) Deltagebied (Oosterschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westerschelde) en Noordzee.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs