Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Haven van Antwerpen - Royerssluis: deelrapport 2. Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden voor vernieuwde Royerssluis
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Antwerpen - Royerssluis: deelrapport 2. Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden voor vernieuwde Royerssluis. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_131_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 104 + 35 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Design
  Emptying
  Filling
  Hydraulic structures > Locks > Filling and emptying system
  Locks (Waterways)
  Numerical modelling
  België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Royerssluis [Marine Regions]
Author keywords
  Short culverts

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 
 • Vercruysse, J.B., meer
 • Verelst, K., meer
 • De Mulder, T., meer

Abstract
  De Royerssluis verbindt de Schelde met het havengebied van de haven van Antwerpen op Rechteroever. De bestaande Royerssluis heeft een breedte van 22 m en een lengte van 180 m. Een grondige aanpassing van de bestaande Royerssluis met een (symmetrische) verbreding en verlenging (naar Schelde toe) wordt vooropgesteld. Het ontwerp van de vernieuwde Royerssluis voorziet zowel aan Scheldezijde als aan dokzijde twee roldeuren. De breedte van de vernieuwde sluis zal 36 m bedragen en de lengte tussen de buitenste roldeuren bedraagt 250 m.

  De Afdeling Maritieme Toegang heeft aan het Waterbouwkundig Laboratorium gevraagd om het hydraulisch ontwerp van een nivelleersysteem uit te voeren voor de vernieuwde Royerssluis. In 2013 werd reeds het hydraulisch ontwerp uitgevoerd van het nivelleersysteem, waarbij openingen in de roldeuren werden beschouwd. Bij dit systeem was een relatief groot aantal openingen met grote doorsnede nodig voor het bereiken van de gewenste nivelleertijd, wat dit nivelleersysteem zowel in prijs als in onderhoud duur maakt. Om die reden heeft de Afdeling Maritieme Toegang aan het Waterbouwkundig Laboratorium gevraagd om bijkomend een nivelleersysteem te ontwerpen op basis van korte omloopriolen.

  Hiervoor werd eerst de benodigde doorstroomsectie van de omloopriolen bepaald aan de hand van literatuurformules en meetgegevens van de Berendrechtsluis. Daarna werd een hydraulisch netwerkmodel opgesteld. Met dit hydraulisch netwerkmodel werden simulaties uitgevoerd waarbij de nivelleerkromme, de debieten doorheen de omloopriolen en de langse waterspiegelhellingen in de kolk gesimuleerd werden. Hierbij werd een optimalisatie van de openingswet uitgevoerd, waardoor een zo kort mogelijke nivelleertijd bekomen werd waarbij het criterium (0.60 ‰) voor de (langs)kracht(en) op het maatgevend schip in de kolk nog gerespecteerd wordt. Daarna is de uitmonding van de omloopriolen in de sluiskolk, de geometrie van de inlaten en de positionering van de hefschuiven verder uitgewerkt. Omwille van de complexiteit van de uitstroomconstructie van de omloopriolen in de sluiskolk werd besloten de stroming door deze constructie met behulp van CFD te modelleren in een uitbestede studie. Uit de CFD studie volgde de verdeling van het debiet over de lengte van de uitstroomconstructie, het stromingspatroon in de kolk en de hydraulische verliezen. Vervolgens werd het hydraulisch netwerkmodel aangepast en werden nieuwe simulaties uitgevoerd om na te gaan of de nieuwe sluis voldoet aan de criteria wat betreft nivelleertijd en langskracht op het schip.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs