Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [282676]
Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota ‐ berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1
Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota ‐ berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Waves 
  Numerical modelling
Author keywords
  Wave modelling; Golfmodellering; Estuaire vaart; SWAN; Vlaamse baaien

Project Top | Auteurs 
 • Vlaamse Baaien Modellering Kustzone

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 
 • Hassan, W., meer
 • Suzuki, T., meer
 • De Maerschalck, B., meer

Abstract
  Binnen het project Vlaamse Baaien wordt de impact van golfwerende constructies op de toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge voor estuarine vaart onderzocht. De scenario’s voorzien in een combinatie van eilanden en dammen voor de Belgische kust tussen Zeebrugge en de Belgisch-Nederlandse grens, in combinatie met een nieuwe toegang tot de haven van Zeebrugge in de Oostelijke havendam.

  Onderstaande nota beschrijft de opzet van het SWAN-golfmodel voor de scenario’s E4 en F1. Het scenario E4 voorziet in een overstroombaar eiland. Het scenario F1 voorziet in een groot, niet-overstroombaar eiland. De locatie van het eiland is zo gekozen dat het traject voor de nautische toegankelijkheid de historische munitiestortplaats voor de kust van Knokke maximaal ontwijkt. Voor meer informatie over de scenario’s word verwezen naar De Maerschalck et al. (2016). De scenarioberekeningen in onderstaande rekennota zijn een aanvulling op eerder scenario’s berekend in Suzuki et al. (2016). Voor meer details over het gebruikte golfmodel wordt eveneens verwezen naar dit rapport.

  In totaal werden per scenario 3368 golfcondities brekend, dit is het volledige golfklimaat voor het jaar 2013. De golfcondities in 154 punten werden digitaal opgeleverd aan de afdeling Maritieme Technieken van de faculteit Civiele Techniek, UGent, voor verder analyse van de toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge voor estuarine vaart.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs