Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 5. Synthese
Vandenbruwaene, W.; Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 5. Synthese. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Water levels
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Evolutie getij; Morfologie; Verruiming; Inpoldering

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  De studie “Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium” werd uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Agenda voor de Toekomst. De studie brengt de langjarige evolutie van het getij in beeld voor het volledige Schelde estuarium over de periode 1888-2017, en dit met speciale aandacht voor de tijdsgerelateerde getijparameters. Langjarige trends in getij worden vervolgens gelinkt aan menselijke ingrepen, en er werd onderzocht of de resulterende morfologische wijzigingen de trends in getij kunnen verklaren.
  Data-analyse en modelsimulaties tonen aan dat sedimentonttrekkingen in combinatie met vaargeulverruiming en de bijhorende toename in geuldiepte resulteren in een toename van de getijslag. De grote geuldieptetoename in het segment Hansweert-Liefkenshoek (tot 30%) zorgt hierbij voor de grootste toename in getijslag, niet enkel binnen het segment zelf maar ook tot ver opwaarts het estuarium. Daarnaast resulteert een grote toename in geuldiepte in een toename van de celeriteit van het laagwater, en dus een afname van de vloeddominantie en de getij-asymmetrie. Historische inpolderingen langsheen het Schelde estuarium leiden tot een toename van de vloeddominantie en de getij-asymmetrie. Voornamelijk de inpolderingen langsheen het segment Hansweert-Liefkenshoek en Schelle-Dendermonde zijn hierbij belangrijk. Voorliggend rapport vormt het syntheserapport binnen de studie “Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium”.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs