Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen
Plancke, Y.; Stark, J.; Mostaert, F. (2021). Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_060_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 57 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/35
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  ANE, Nederland, Westerschelde, Platen van Ossenisse [Marine Regions]; ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Dwarsstromingen; ADCP

Project Top | Auteurs 
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming

Contactgegevens

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Sinds de stranding van de Fowairet ter hoogte van de Platen van Ossenisse in 2005 werden er door Rijkswaterstaat (RWS) meer dan 150 meetcampagnes uitgevoerd waarbij de stroomsnelheden werden gemeten. Deze campagnes vonden steeds plaats wanneer er dwarsstroming verwacht werd. Ten behoeve van de validatie van de numerieke modellen, is er de noodzaak stromingsinformatie te hebben op momenten dat zich geen matige of sterke dwarsstroming voordoet. Daartoe werden in mei 2021 door het Waterbouwkundig Laboratorium, in samenwerking met DAB Vloot, op 2 dagen ADCP-stroommetingen uitgevoerd bij matige getijcondities (doodtij-gemiddeld getij). Tevens werden metingen uitgevoerd tijdens de 2 momenten in maart 2021, waarvoor een matige dwarsstroming voorspeld werd. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van deze 4 meetcampagnes.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs