Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verversingstijden voor stroombeelden van neervorming Ossenisse: hoogfrequente modeluitvoer van Delft3D-NeVla voor springtij 12/03/2020
Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Verversingstijden voor stroombeelden van neervorming Ossenisse: hoogfrequente modeluitvoer van Delft3D-NeVla voor springtij 12/03/2020. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_021_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 41 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/36
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Verversingstijden voor stroombeelden van neervorming Ossenisse: hoogfrequente modeluitvoer van Delft3D-NeVla voor springtij 12/03/2020

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  Numerical modelling
  ANE, Nederland, Westerschelde, Platen van Ossenisse [Marine Regions]; ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Neervorming; Dwarsstroming; Delft3D

Project Top | Auteurs 
 • Advies - ververstijd stroombeelden

Auteurs  Top 

Abstract
  Voorliggend rapport bevat een aanvulling op een eerdere modelvalidatie voor dwarsstromingen ten gevolge van neervorming die tijdens gevaren ADCP-metingen langs de oostrand van de Platen van Ossenisse op 12 maart 2020 werden geobserveerd. De modelvalidatie werd uitgevoerd voor het Delft3D-NeVla model met ruwheidsvelden uit de kalibratie van het 2D NeVla randvoorwaardenmodel en uit eerder AvdT-onderzoek naar sedimenttransport nabij de Drempel van Hansweert. Uit eerder modelonderzoek blijkt dat het Delft3DNeVla model in staat is om de neervorming in dit gebied te reproduceren. Uit de validatieoefening voor dit specifieke getij, bleek dat de geobserveerde dwarsstromingen onderschat worden in modelsimulaties, ongeacht welk van de eerder gekalibreerde ruwheidsvelden wordt gebruikt. Een mogelijke verklaring van het minder reproduceren van neer, is de afwijking van het gemodeleerd waterstandsverloop ten opzichte van de metingen. Het betreffende getij kende een eerder uitzonderlijk verloop rond het moment van hoogwater.
  In het huidige rapport worden op basis van één van de uitgevoerde validatieruns de ruimtelijke stromingspatronen tijdens de neervorming bij de Platen van Ossenisse minuut per minuut geïllustreerd. Deze beelden vormen de basis voor een advies omtrent de benodigde verversingstijd om de beweging van de neer adequaat in beeld te brengen met stroombeelden die zullen worden gemeten met een hoge frequente radar (HF-radar) die in het studiegebied zal worden geplaatst.
  De modelresultaten laten zien dat het centrum van de neer met maximaal 20-30 m per minuut verschuift. Een verversingstijd van 5 minuten zou dan voldoende frequent zijn om de ruimtelijke beweging van de neer goed te representeren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs