Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [348189]
Scenario-onderzoek Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen
Stark, J.; De Maerschalck, B. (2021). Scenario-onderzoek Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_070_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 8 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/54
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Scenario-onderzoek Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Numerical modelling
  België, Zeeschelde, Lillo [Marine Regions]
Author keywords
  Hydrodynamische modellering; Telemac; Masterplan Lillo

Project Top | Auteurs 
 • Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen

Auteurs  Top 
 • Stark, J., meer
 • De Maerschalck, B., meer

Abstract
  De geplande aanleg van de nieuwe Sigmadijk te Lillo en het herstellen van de fortgracht in het kader van Masterplan Lillo betekenen dat er een alternatieve locatie voor de getijdenjachthaven van Lillo dient te worden gevonden. Dit rapport beschrijft een scenario-analyse voor de hydrodynamische invloed van twee alternatieve locaties voor deze getijdenjachthaven (i.e., westvariant en oostvariant). Voor beide varianten wordt met het door het Waterbouwkundig Laboratorium ontwikkelde Telemac-3D model Scaldis onderzocht wat de potentiële invloed is op stroomsnelheden in de Schelde in de directe omgeving van Fort Lillo en of er wijzigingen in sedimentatiesnelheden in de jachthaven en omliggende intergetijdengebieden verwacht worden. Het Scaldis modelrooster is voor deze modelstudie lokaal verfijnd in het studiegebied rondom Fort Lillo. De aanpassingen aan het modelrooster zijn dusdanig geïmplementeerd dat de geometrie van de huidige jachthaven en van beide alternatieven gevolgd wordt.

  Op basis van de modelresultaten wordt enkel een kleinschalige impact van de nieuwe locatie van de jachthaven op de stroomsnelheden en bodemschuifspanningen in het studiegebied verwacht. De invloed van de westvariant is hierbij wel groter dan de invloed van de oostvariant. In de westvariant ontstaat namelijk een vrij grote luwe zone afwaarts van de nieuwe jachthaven, op het zuidelijk uiteinde van het Galgeschor. Er wordt geen invloed verwacht op de stroming in de hoofdgeul van de Schelde of bij de wachtsteigers voor de binnenvaart die net ten zuiden van Fort Lillo gelegen zijn. Tot slot duiden de modelresultaten niet op een te verwachten wijziging van de verticale ophogingssnelheid in de jachthaven in één van beide varianten.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs