Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 8. Vergelijking toestellen voor het meten van de conductiviteit
Kaptein, S.J.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2022). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 8. Vergelijking toestellen voor het meten van de conductiviteit. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_076_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp. https://dx.doi.org/10.48607/101
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 8. Vergelijking toestellen voor het meten van de conductiviteit

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Conductivity
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Salt-water intrusion
  In-situ measurements
  Salinity
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Project Top | Auteurs 
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In het kader van de opmaak van de sedimentbalans voor de Zeeschelde, worden de verschillende sinks en sources van sediment onderzocht. Eén van deze sinks is het transport van sediment door de sluizen richting de dokken. Dit transport vindt plaats door verschillende aandrijvende processen, waarvan de densiteitsstroming doorheen de saskolk de belangrijkste is.
  Ter voorbereiding van een in situ meetcampagne, werden verschillende meettoestellen in gecontroleerde omstandigheden getest. Hiervoor werden stapsgewijs watermengsels met een toenemend zoutgehalte aangemaakt. De verschillende toestellen registreerden gelijktijdig hun meetwaarde (specifieke conductiviteit of reële conductiviteit en temperatuur) en deze werd vergeleken met de conductiviteit gemeten met behulp van de ionenchromatograaf (referentie).
  De resultaten geven aan dat er weinig verschil zit tussen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verschillende instrumenten (CTD’s, SODAQ, RBR en YSI), wanneer vergeleken met de resultaten uit de ionenchromatograaf. De CTD’s lijken iets gevoeliger voor saliniteitsveranderingen in de tijd waardoor de meetwaarde soms iets doorschiet. De SODAQ geeft een iets groter verschil ten opzichte van de ionenchromatograaf bij lagere saliniteitswaarden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs