Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [360278]
Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 1. GPS vlottermetingen
Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 1. GPS vlottermetingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_066_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 18 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/143
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 1. GPS vlottermetingen

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Currents (water)
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Zoet water

Project Top | Auteurs 
 • Vlottermetingen tbv. validatie HF-radar

Contactgegevens

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In de zomer van 2022 werd ter hoogte van het Zuidergat een HF-radar-installatie geplaatst die de complexe stroompatronen in beeld zal brengen. Ter validatie van deze nieuwe techniek werden door Rijkswaterstaat en het Waterbouwkundig Laboratorium ADCP metingen uitgevoerd in september en oktober 2022. Aangezien deze techniek een lacune kent nabij het wateroppervlak, is op vraag van RWS een aanvullende meetcampagne besteld die gericht is op het in beeld brengen van de oppervlaktestroming in het meetgebied van de HF-radar. Op 10 en 11 oktober 2022 werd gedurende de vloedfase met behulp van GPS-vlotters de stroming nabij het wateroppervlak in beeld gebracht. De meetcampagne werd uitgevoerd door het WL aan boord van het Nederlandse meetschip Scaldis. Er werden telkens 3 vlotters losgelaten die gedurende 15 à 30’ de stroming opgemeten hebben. Per meetdag werden zo in totaal 27 stroompatronen geregistreerd. In voorliggend rapport worden de resultaten van deze metingen beschreven

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs