Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde)
(2001). De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde). De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2). Stichting De Levende Natuur: Utrecht. 37-106 pp.
Deel van: De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer. Stichting De Levende Natuur: Oosterbeek; Amsterdam; 's-Graveland. ISSN 0024-1520, meer
Bevat:
Antrop, M.; van der Reest, P. (2001). Het landschap van de Schelde. Levende Nat. 102(2): 43-48, meer
Beijersbergen, J.; Koole, R. (2001). Nieuwe start voor Rammekensduinen. Levende Nat. 102(2): 100, meer
Beijersbergen, R. (2001). Grote sterns op de Hooge Platen. Levende Nat. 102(2): 98-99, meer
Bruyndoncx, L.; Jordaens, K.; Meire, P. (2001). De weekdieren van de schorren van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 70, meer
Bruyndoncx, L.; Jordaens, K. (2001). De oeverloofslak in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 71, meer
Castelijns, H. (2001). Grauwe ganzen in de oostelijke Westerschelde. Levende Nat. 102(2): 72-73, meer
Coosen, J.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: toekomstvisie. Levende Nat. 102(2): 101-104, meer
de Deckere, E.M.G.T.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: ecologische kwaliteitsdoelstellingen. Levende Nat. 102(2): 105-106, meer
de Haan, W.; Van den Bergh, E.; Jacobusse, C. (2001). Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 88-92, meer
Hamels, I.; Vyverman, W. (2001). … en de verborgen dierentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 80-81, meer
Hendrickx, F.; Desender, K.; Maelfait, J.-P. (2001). Verspreidingspatronen en bedreigingen van de arthropodenfauna van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 68-69, meer
Hoffmann, M. (2001). Spindotters in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 67, meer
Jaminé, D.; Santbergen, L.L.P.A.; Meire, P. (2001). Het life-project MARS. Levende Nat. 102(2): 92-93, meer
Maes, J. (2001). Stijgende aantallen finten in de Zeeschelde. Levende Nat. 102(2): 87, meer
Maes, J. (2001). Vissen weren uit koelwater van de kerncentrale van Doel. Levende Nat. 102(2): 96-97, meer
Moens, T.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J. (2001). Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 52-55, meer
Muylaert, K.; Sabbe, K. (2001). Cyclotella scaldensis, een nieuwe diatomeeënsoort uit het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 86, meer
Muylaert, K.; Tackx, M.; Soetaert, K. (2001). Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water. Levende Nat. 102(2): 84-86, meer
Sabbe, K.; Kromkamp, J. (2001). De verborgen plantentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 78-79, meer
Santbergen, L.L.P.A. (2001). Gebruik en misbruik van de Schelde. Levende Nat. 102(2): 40-42, meer
Slager, J.W. (2001). Een kleidijk in Saeftinghe… natuurlijk veilig. Levende Nat. 102(2): 97-98, meer
Van Damme, S.; De Winder, B.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 37-39, meer
Van Damme, S.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium als filter: een bioreactor van stofstromen. Levende Nat. 102(2): 48-51, meer
Van den Bergh, E.; Huiskes, A.; Criel, B.; Meire, P. (2001). Biodiversiteit op de Scheldeschorren. Levende Nat. 102(2): 62-66, meer
Vincx, M. (2001). Meiobenthos: indicatoren voor vervuiling! Levende Nat. 102(2): 81, meer
Wieland, A. (2001). Broedvogels in een nieuw ontstaan schor. Levende Nat. 102(2): 94-95, meer
Witte, R.H. (2001). De betekenis van de Westerschelde voor de gewone zeehond. Levende Nat. 102(2): 82-83, meer
Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2001). Bodemdieren langsheen estuariene gradiënten. Levende Nat. 102(2): 74-78, meer
Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Hostens, K.; Maes, J.; Meire, P. (2001). Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 56-61, meer

Beschikbaar in

Abstract
    Themanummer over de Schelde met aandacht voor landschap en ecosysteem, biodiversiteit, schorren, slikken en platen, open water, bescherming en beheer en de toekomstvisie. Bevat o.a. de volgende bijdragen: Een rivier met vele gezichten / W. Broeders, L. Coppoolse, K. Desmet, E. Kuijken& L. Mavis; Het bijzondere van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-Estuarium / S. van Damme, B. de Winder, T. Ysebaert & P. Meire; Gebruik en misbruik van de Schelde / L.L.P.A. Santbergen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top