Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

De afvalstromen, afkomstig van de zeevaart, in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: de impact van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen
Maes, F.; Buyse, A. (2000). De afvalstromen, afkomstig van de zeevaart, in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: de impact van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 332 pp.
Deel van: ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoord
    Marien/Kust

Auteurs  Top 

Abstract
    Een van de doelstellingen van het ECOWARE-project bestaat erin de afvalstromen in de Vlaamse havens afkomstig van de zeescheepvaart in kaart te brengen (ECOMAP). In bijkomende orde wordt gepoogd schattingen te maken over de potentiele afvalafgifte in de Vlaamse havens bij het van kracht worden van de EG Richtlijn inzake de afgifte van scheepsafvalstoffen. De grote verandering bij het van kracht worden van de Richtlijn zal er voor de Vlaamse zeehavens in bestaan dat: 1. het vergoedingssysteem voor de ontvangst van afvalstoffen verandert van het "vervuiler betaalt beginsel" via de directe aanrekening van de kostprijs voor ontvangst en verwerking van het scheepsafval aan het schip, naar een indirecte verrekening via de havengelden (het zgn. "free of charge" systeem); 2. de havenbesturen een bijkomende taak van dienstverlening krijgen als tussenschakel tussen het schip en de afvalophaler, waarbij een groot deel van de kosten voor ontvangst van scheepsafval zal worden gefactureerd aan de havenbesturen; 3. een nieuwe controletaak voor de havenstaatcontroleurs wordt voorzien, met name te voorkomen dat schepen met scheepsafval de haven verlaten indien het schip niet kan aantonen dat dit afval op een milieuveilige wijze aan boord zal worden gehouden voor afgifte in een volgende haven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs