Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER
(2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp.
Deel van: ProSes Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat, meer

Beschikbaar in

Trefwoorden
    Costs
    Brak water

Inhoud
  • Bouwdienst Rijkswaterstaat (2004). Opzet PRI-systematiek voor de kostenindicaties voor ProSes, in: ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. pp. 23-32, meer

Abstract
    Doel van de studieVoor verschillende projecten met varianten worden door derden, in opdracht van ProSes, kostprijsramingen gemaakt. Deze ramingen zijn getoetst aan de PRI-systematiek en zo nodig aangevuld. Bij het ontbreken van ramingen voor m.n. voor de Overschelde en de natuurprojecten zijn zelf ramingen gemaakt op basis van ontwerpschetsen, veelal aangeleverd door ProSes. Verder is een vergelijking gemaakt tussen het opstellen van ramingen in Nederland en Vlaanderen aan de hand van de SVK te Oosterweel.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top