Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Resultaten van de midwinter-telling 1990 op slaapplaatsen van de blauwe kiekendief Circus cyaneus in de Vlaamse kustpolders
Seys, J. (1990). Resultaten van de midwinter-telling 1990 op slaapplaatsen van de blauwe kiekendief Circus cyaneus in de Vlaamse kustpolders. Mergus 4: 70-78

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden

Auteur  Top 

Abstract
    In het kader van het internationaalonderzoek naar het voorkomen van Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus in de Europese overwinteringskwartieren, werd op 13-14 januari 1990 een volledige telling van alle gekende slaapplaatsen van de Vlaamse kustpolders verricht. In totaal werden 46-53 ex. geteld, en vermoed wordt dat het werkelijke aanwezige aantal tussen 55-65 ex. lag. Dit aantal ligt een stuk hoger dan het aantal van 40-45 dat voor half januari 1969 werd geschat. Een belangrijk deel van de verklaring voor deze hogere aantallen in 1990 moet echter worden gezocht in het nog onvoldoende gekend zijn van de aanwezige slaapplaatsen aan de Westkust.Van het totaal aantal kiekendieven in 1990, werd een belangrijk deel (27-31 ex.) gesignaleerd aan de Westkust, die door de aanwezigheid van rijke, uitgestrekte jachtgebieden en geschikte slaapplaatsen moet beschouwd worden als één van de beste overwinteringsgebieden voor de Blauwe Kiekendief in Vlaanderen. In dit gebied valt het overigens op dat het % mannetjes hoger is dan aan de Oostkust, en dit vnl. door het grote aantal mannetjes op een nieuw ontdekte slaapplaats in het Westbroek. Verschillen in landschapsstructuur (en voedselaanbod), liggen hiervan vermoedelijk aan de basis.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur