Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [98595]
De Schelde natuurlijk! Visie op een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium
Denneman, B.; Weiler, P.; Symens, P.; Klap, V.A.; Van Gils, W.; Smeele, Q.; Bouma, H.; Hemminga, M. (2004). De Schelde natuurlijk! Visie op een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium. WWF Vlaanderen: Brussel. 48 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Conservation > Nature conservation
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Schelde R. [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
  Brak water

Auteurs  Top 
 • Van Gils, W.
 • Smeele, Q.
 • Bouma, H.
 • Hemminga, M., meer

Abstract
  Dit document bevat de collectieve visie van zeven Vlaamse en Nederlandse natuur- en milieuorganisaties op de toekomst van het Schelde-estuarium.Het eerste deel van dit document beschrijft de unieke natuurwaarden van het Schelde-estuarium en hoe ze door menselijke activiteiten beïnvloed worden. Het formuleert randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van menselijke activiteiten in het Scheldeestuarium.Deze beleidsvisie heeft niet alleen oog voor een natuurlijke Schelde, maar integreert in haar plaatje ook veiligheid tegen overstromingen, scheepvaart, visserij en recreatie. Een multifunctionele Schelde is dus het uitgangspunt.Het tweede deel bestaat uit 10 concrete stappen voor een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium. Deze 10 stappen passen in een beleid dat de Schelde waardeert als een uniek, multifunctioneel water- en ecosysteem.Deze concrete stappen maken werk van natuur in een duurzaam Schelde-estuarium, waar wonen, werken, recreatie en toerisme nu maar ook op lange termijn (nog) kan.De 10 concrete stappen hebben niet de pretentie van een totaalpakket voor het herstel van estuariene natuur. Maar ze duiden de richting voor een duurzame en evenwichtige toekomst van dit unieke leefgebied….

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs