Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Zeeland Seaports
www.zeeland-seaports.com


Address:
Engelandweg, 55
Haven 1199
Vlissingen-Oost
Netherlands

Tel.: +31-(0)115-64 74 00
Fax: +31-(0)115-64 75 00
 Persons | Institute | Publications | Projects 
 
Type: Commercial

Persons (5)  Top | Institute | Publications | Projects 

Associated to an institute part

Child institute  Top | Persons | Publications | Projects 
 • Zeeland Seaports; Afdeling Terneuzen, more

Publications (11)  Top | Persons | Institute | Projects 
  split up filter
 • (2009). Strategisch masterplan Zeeland Seaports 2009-2020. Zeeland Seaports Port authority: Vlissingen. 34 pp., more
 • (2009). Watersnelweg naar Parijs: verkenning van de economische kansen van de Seine-Schelde verbinding voor Zeeland. Kamer van Koophandel/Zeeland Seaports: Nederland. 19 pp., more
 • Meerburg, S. (2009). Inland navigation: Determining factors of modality choice. Applied to the companies located in the ports of Zeeland Seaports. MSc Thesis. Erasmus Universiteit Rotterdam/Zeeland Seaports: Rotterdam. 77 pp., more
 • (2004). Westerschelde Container Terminal Vlissingen. Zeeland Seaports: Rotterdam. 91 pp., more
 • (2004). Containerterminal in Zeeland. Zeeland Seaports: Rotterdam. 14 + bijlagen pp., more
 • (2003). Milieueffectrapport voor de winning van zand voor de Westerschelde Container Terminal in het zuidelijk deel van de Noordzee. Zeeland Seaports: Rotterdam. 183 + bijlagen pp., more
 • (2003). Milieueffectrapport voor de winning van zand voor de Westerschelde Container Terminal in het zuidelijk deel van de Noordzee: samenvatting. Zeeland Seaports: Rotterdam. 33 pp., more
 • (2002). Aanvulling Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal. Zeeland Seaports: Vlissingen. 27 + bijlagen pp., more
 • (2002). Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: volledig herziene deelstudie natuur en ecologie. Zeeland Seaports: Rotterdam. 144 pp., more
 • (2001). Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: hoofdrapport. Zeeland Seaports: Rotterdam. 282 pp., more
 • (1999). Startnotitie milieu-effectrapportage Westerschelde Container Terminal. Zeeland Seaports: Vlissingen. 40 + bijlagen pp., more

Projects (3)  Top | Persons | Institute | Publications 
 • WCT: Plan Zeeland Seaports voor Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland, more
 • WCT: Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Bouwfase, more
 • Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Ontwikkeling natuurcompensatiegebied, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institute | Publications | Projects