Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Research on the environmental effects of the SIGMA plan

Dutch title: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan
Acronym: OMES 1 Main
Period: 1995 till 1998
Status: Completed

Thesaurus term: Environmental effects
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes | Projects | Datasets 

Institutes (14)  Top | Projects | Datasets 

Child projects (15)  Top | Institutes | Datasets 
 • Biogeochemical cycles of C, N and water balances, more
 • Characterisation of organic matter and plankton of the Zeeschelde, more
 • Denitrification of the intertidal sediments and water quality parameters, more
 • Ecological modelling of the Sea Scheldt estuary and biogeochemistry of the rhizosphere, more
 • Ecology of fish populations at the Zeeschelde, more
 • Ecology of macrozoƶbenthos at the Zeeschelde, more
 • Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches, more
 • Flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, more
 • Geomorphology en logistic support, more
 • Hydrodynamica, more
 • Pedologic characteristics of salt marches and alluvial plains, more
 • Sediment transport en sedimentation processes of the Scheldt, between Zandvliet and Ghent , more
 • Study on microplankton and the microbial "loop" of the Sea Scheldt, more
 • Water balance, more
 • Water quantity and logistic support, more

Abstract
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende diensten en laboratoria. De verschillende deelstudies worden door verschillende instanties gefinancierd:
AWZ, Administratie Waterwegen en Zeewezen
AMINAL, Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer
VMM, Vlaamse Milieumaatschappij
onafhankelijke (eigen) financiering

Het onderzoeksprogramma OMES is een multidisciplinaire studie van het estuariene milieu van de Zeeschelde. Het onderzoeksproject moet resulteren in een database en modellen van het Schelde-estuarium. De beschikbare wetenschappelijke gegevens en modellen zullen dan operationeel blijven binnen de onderzoeksinstellingen en diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op deze manier beschikt de Vlaamse Gemeenschap over een wetenschappelijk instrumentarium dat kan gebruikt worden als beleidsonderbouwing bij het uitwerken van een integraal waterbeheer voor het estuarium. Op basis van het globale onderzoekspakket moet het mogelijk zijn om een grondige multidisciplinaire afweging te maken van verschillende mogelijke inrichtings- en locatie-alternatieven van nog uit te voeren dijkwerken in het kader van het Sigmaplan, evenals het formuleren van beheersmaatregelen voor het estuarium in het kader van diverse andere projecten. De resultaten van het onderzoek zullen ook ter beschikking worden gesteld voor de MER studies die in het kader van het Sigmaplan moeten worden uitgevoerd.
De kernvragen van het onderzoeksproject zijn:

1) Wat is de rol van het intertidaal (slikken en schorren) in het volledige estuariene functioneren (C en N cycli enz.)
2) Welke beheersmaatregelen dragen maximaal bij tot het bereiken van een groterer veiligheid tegen overstromingen en het optimaal functioneren van het estuariene ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de mogelijke rol van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Datasets (5)  Top | Institutes | Projects 
 • Ecosystem management group (ECOBE) - UA, Belgium; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry - ULB, Belgium; Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium., Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): OMES: 13-hours measurements on the Zeeschelde., more
 • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, more
 • Phytoplankton dataset: microorganisms associated with estuarine flocs in the Scheldt estuary (November 1997 and June 1998), more
 • Phytoplankton dataset: monitoring at Hamme veer (August 1996 - October 1996; every 2 days), more
 • Phytoplankton dataset: riverine, brackish and freshwater tidal estuarine stations in the Schelde estuary (summer 1995 and spring 1996), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Projects | Datasets