Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Study on microplankton and the microbial "loop" of the Sea Scheldt

Dutch title: Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde
Parent project: Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
Acronym: OMES 1
Period: 1995 till 1998
Status: Completed

Thesaurus terms: Ecology; Plankton; Water management; Water quality
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes | Datasets 

Institutes (2)  Top | Datasets 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Limnologie, more
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Limnologie, more, sponsor

Abstract
De concentratie aan particulair materiaal en het aandeel van verscheidene componenten hierin wordt bepaald via verschillende staalnametechnieken. Hierbij wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen fijn en grof particulair materiaal, gezien voor beide aparte staalnamemethodes gebruikt worden.
Van de stalen voor fijn particulair organisch materiaal wordt de hoeveelheid koolstof (totaal, organisch en inorganisch) bepaald via chemische analyse. Via microscopische beeldanalyse wordt de concentratie aan particulair materiaal, de compactheid, de grootteverdeling en globale samenstelling van detritus en microzoöplankton (= fytoplankton + microzoöplankton) gekwantificeerd. Het microplankton wordt verder in detail geanalyseerd en vormt onderdeel van een aparte studie aan de RUG (laboratorium Plantkunde).
Verder wordt de concentratie van geselecteerde componenten van verschillende oorsprong (bv. wilgen-, riet- en biesnecromassa) met beeldanalyse gekwantificeerd en worden metingen van het drooggewicht en koolstofgehalte van die dominante componenten (bv. wilgen-, riet- en biesnecromassa) uitgevoerd.
De ruimtelijke en temporele verspreiding van deze componenten over het traject Nederlandse grens-Gent wordt gevolgd evenals de uitwisseling tussen schor en slik tijdens de metingen aan het schor aan de Durmemonding.
Naast het particulair materiaal wordt ook in detail de soortensamenstelling (diversiteit) en abundantie van het zoöplankton gevolgd, zowel tijdens de seizoenale trajecten als tijdens de getijdenmetingen. De ontwikkeling van de zoöplanktonpopulaties in de Zeeschelde is een aangewezen indicator voor de evolutie van de waterkwaliteit, gezien de sleutelpositie van het zoöplankton tussen het particulair materiaal en de hogere organismen.

Datasets (3)  Top | Institutes 
  • Phytoplankton dataset: microorganisms associated with estuarine flocs in the Scheldt estuary (November 1997 and June 1998), more
  • Phytoplankton dataset: monitoring at Hamme veer (August 1996 - October 1996; every 2 days), more
  • Phytoplankton dataset: riverine, brackish and freshwater tidal estuarine stations in the Schelde estuary (summer 1995 and spring 1996), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Datasets