Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
www.scheldemonitor.be/nl/monitoringsprogramma-moneos

Acronym: MONEOS
Period: July 2010
Status: In Progress
 Institutes | Projects | Datasets 

Institutes (3)  Top | Projects | Datasets 

Child projects (2)  Top | Institutes | Datasets 
  • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
  • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more

Abstract
MONEOS werd zo uitgewerkt dat het enerzijds voldoet om aan de doelstellingen van diverse beleidskaders te beantwoorden, anderzijds dat het inzicht kan bieden in het systeemfunctioneren van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen/maatregelen in het systeem. Het programma bouwt verder op bestaande monitoringsactiviteiten en streeft naar integratie en afstemming over de grenzen heen. In 2008 werd een eerste voorstel voor een Monitoringsprogramma uitgewerkt in Meire, P.; Maris, T. (2008). In deze nota worden de bestaande monitoringsactiviteiten en de diverse beleidskaders overlopen om uiteindelijk tot een gefundeerd voorstel te komen.
De monitoringsactiviteiten en de hieruit voortgebrachte meetgegevens worden nauwgezet opgevolgd door de Projectgroep Monitoring en Databeheer. Binnen deze projectgroep worden alle wijzigingen aan het monitoringsprogramma, alsook de afstemmingen van meettechnieken tussen Vlaanderen en Nederland besproken

Datasets (7)  Top | Institutes | Projects 
  • ScheldeMonitor Team; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (2018). ScheldeMonitor: a data portal with information, data and products on the Scheldt Estuary. Available from http://www.scheldemonitor.org. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., more
  • MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary, more
  • MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary, more
  • MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary, more
  • MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary, more
  • MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary, more
  • MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Projects | Datasets