Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium [MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary]
Contact:

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar voor academisch gebruik
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Beschrijving
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de hydrodynamiek van het Schelde-estuarium. meer

De hydrodynamiek is een sturende factor in het estuarium. De factoren die de indicatoren waterstanden en snelheden bepalen kunnen verdeeld worden in twee groepen: De randvoorwaarden van buiten het Schelde estuarium. Deze factoren bestaan voornamelijk uit autonome forceringen en meteorologische invloeden. De geometrie en bathymetrie van het Schelde estuarium zelf. Deze factoren worden direct beïnvloed door antropogene ingrepen (zoals ontpolderen, baggeren, storten en zandwinning).

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meerdata leverancier
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water, meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW), meerdata leverancier
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MONEOS monitoring, meer
Bron datasets:
Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of discharges in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water levels in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water velocity and flow direction in the Scheldt estuary, meer
Hydrometrische 13-uursmetingen op een aantal welgekozen raaien in de Zeeschelde, meer
Monitoring netwerk van het Waterbouwkundig labo, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Afvoeren, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Golven, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Harmonische Getijcomponenten, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Waterstanden, meer
Projectgerichte monitoring peilbuizen Prosperpolder, meer
Andere relaties:
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Project
MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2013-04-16
Informatie laatst gewijzigd: 2022-03-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid