Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (UA-SPHERE)
www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/sphere/

Engelse naam: Research group Systemic Physiological and Ecotoxicological Research
Overkoepelend instituut: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie (UA), meer
Vorige naam: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecofysiologie, Biochemie en Toxicologie (UA), meer

Thesaurustermen (17) : Adaptations (physiological); Antropogene effecten; Bio-accumulatie; Biochemie; Biologische stress; Chemische speciatie; Ecotoxicologie; Endocrine disrupters; Endocrine disrupting substances; Fysiologie; Gene expression; Metalen; Milieueffecten; Polluenten; Thermische verontreiniging; Toxicologie; Zware metalen
Taxonomische termen (4) : Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 [WoRMS]; Danio rerio (Hamilton, 1822) [WoRMS]; Daphnia magna Straus, 1820 [WoRMS]; Littorina littorea (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Geografische termen (2) : ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Campus Middelheim
Groenenborgerlaan 171 - Gebouw U
2020 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-265 33 47
Fax: +32-(0)3-265 34 97
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (8)

Abstract:
De onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) van de Universiteit Antwerpen draagt deze naam sinds 2012 en heette voordien Ecofysiologie, Biochemie en Toxicologie (EB&T). Deze groep werd in 1973 opgericht onder haar initiële naam Biochemie en Algemene Dierkunde. SPHERE doet onderzoek naar belangrijke kwesties inzake milieu- en adaptatiebiologie. Daarbij wordt gefocust op de reactie van organismen op veranderingen in het milieu, met zowel aandacht voor veranderingen op het moleculaire niveau (met inbegrip van genomics, proteomics en metabolomics), het niveau van het organisme als het niveau van de respons van populaties in veldsituaties. Expertise omvat moleculaire, cellulaire en organismale toxiciteitstesten; karakterisatie van de werkwijze van microcontaminanten; analyse van anorganische en organische contaminanten; chemische en biologische monitoring en diagnostiek; ontwikkeling van biomarker- en sensortoepassingen; modellering van biologische beschikbaarheid, accumulatie en toxiciteit.

Op marien vlak voert SPHERE onderzoek uit naar de volgende onderwerpen:
- De gecombineerde effecten van temperatuur, hypoxia, koolstofdioxide en stikstof op de ionregulatie van vissen;
- De trofische transfer en bioaccumulatie van contaminanten in voedselwebben in het Schelde-estuarium en de Noordzee;
- De opname en toxiciteit van metalen in zeeën en estuaria voor sleutelsoorten zoals mosselen en sint-jakobsschelpen, vissen en haaien;
- Lot en effecten van microplastics in mariene milieus;
- Modellering en bioaccumulatie van polluenten in mariene organismen.

De onderzoeksgroep participeert in verschillende mariene projecten die onderwerpen behandelen zoals de effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee of de invloed en het herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties. De onderzoeksgroep onderhoudt een netwerk met zowel Belgische als internationale universiteiten alsook met Vlaamse wetenschappelijke instellingen zoals het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Publicaties (31)  Top | Personen | Projecten | Evenement | Datasets 
  ( 19 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Lopez-Antia, A.; Kavelaars, M.M.; Müller, W.; Bervoets, L.; Eens, M. (2021). Understanding PFAAs exposure in a generalist seabird species breeding in the vicinity of a fluorochemical plant: influence of maternal transfer and diet. Environ. Pollut. 271: 116355. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2020.116355, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; Bervoets, L.; Belpaire, C.G.J.; De Jonge, M.; Groffen, T. (2021). PFAS accumulation in indigenous and translocated aquatic organisms from Belgium, with translation to human and ecological health risk. Environ. Sci. Eur. 33(1): 39. https://dx.doi.org/10.1186/s12302-021-00477-z, meer
 • Peer reviewed article Bourillon, B.; Acou, A.; Trancart, T.; Belpaire, C.; Covaci, A.; Bustamante, P.; Faliex, E.; Amilhat, E.; Malarvannan, G.; Virag, L.; Aarestrup, K.; Bervoets, L.; Boisneau, C.; Boulenger, C.; Gargan, P.; Becerra-Jurado, G.; Lobón-Cerviá, J.; Maes, G.E.; Pedersen, M.I.; Poole, R.; Sjöberg, N.; Wickström, H.; Walker, A.; Righton, D.; Feunteun, E. (2020). Assessment of the quality of European silver eels and tentative approach to trace the origin of contaminants - A European overview. Sci. Total Environ. 743: 140675. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.140675, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Cox, T.J.S.; Van Itterbeeck, K.; Meysman, F.J.R.; Blust, R. (2020). The impact of scrubber discharge on the water quality in estuaries and ports. Environ. Sci. Eur. 32(1): 103. https://dx.doi.org/10.1186/s12302-020-00380-z, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Blust, R.; Bervoets, L. (2017). Metals in the Scheldt estuary: from environmental concentrations to bioaccumulation. Environ. Pollut. 228: 82-91. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2017.05.028, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Covaci, A.; Blust, R.; Bervoets, L. (2014). Corrigendum to "Persistent organic pollutants in the Scheldt estuary: Environmental distribution and bioaccumulation" [Environ. Int. 48C (2012) 17-27]. Environ. Int. 63: 246-251. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2013.09.016, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Jacobs, S.; Oosterlee, L.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Role of plants in metal cycling in a tidal wetland: Implications for phytoremidiation. Sci. Total Environ. 445-446: 146-154. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.11.088, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Vandenbruwaene, W.; Carpentier, R.; Bervoets, L.; Temmerman, S.; Chen, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2013). Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal. PLoS One 8(8): e70381. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0070381, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Singh, G.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Land use changes and metal mobility: Multi-approach study on tidal marsh restoration in a contaminated estuary. Sci. Total Environ. 449: 174-183. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.053, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Covaci, A.; Das, K.; Lepoint, G.; Blust, R.; Bervoets, L. (2013). Factors influencing the bioaccumulation of persistent organic pollutants in food webs of the Scheldt estuary. Environ. Sci. Technol. 47(19): 11221-11231. dx.doi.org/10.1021/es400307s, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Covaci, A.; Blust, R.; Bervoets, L. (2012). Persistent organic pollutants in the Scheldt estuary: Environmental distribution and bioaccumulation. Environ. Int. 48: 17-27. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2012.06.017, meer
 • Peer reviewed article Roosens, L.; Dirtu, A.C.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants and polychlorinated biphenyls in fish from the river Scheldt, Belgium. Environ. Int. 34(7): 976-983. http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2008.02.009, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; De Deckere, E.; Bervoets, L.; Meynendonckx, J.; Van Regenmortel, S.; Blust, R.; Meire, P. (2008). Influence of tidal regime on the distribution of trace metals in a contaminated tidal freshwater marsh soil colonized with common reed (Phragmites australis). Environ. Pollut. 155(1): 20-30. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2007.11.005, meer
 • Peer reviewed article Wepener, V.; Bervoets, L.; Mubiana, V.; Blust, R. (2008). Metal exposure and biological responses in resident and transplanted blue mussels (Mytilus edulis) from the Scheldt estuary. Mar. Pollut. Bull. 57(6-12): 624-631. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2008.03.030, meer
 • Peer reviewed article Tudorache, C.; Blust, R.; De Boeck, G. (2007). Swimming capacity and energetics of migrating and non-migrating morphs of three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus L. and their ecological implications. J. Fish Biol. 71(5): 1448-1456. dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2007.01612.x, meer
 • Peer reviewed article Mubiana, V.K.; Vercauteren, K.; Blust, R. (2006). The influence of body size, condition index and tidal exposure on the variability in metal bioaccumulation in Mytilus edulis. Environ. Pollut. 144(1): 272-279. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2005.12.017, meer
 • Peer reviewed article Mubiana, V.K.; Blust, R. (2006). Metal content of marine mussels from Western Scheldt Estuary and nearby protected Marine Bay, the Netherlands: impact of past and present contamination. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 77(2): 203-210. dx.doi.org/10.1007/s00128-006-1051-6, meer
 • Peer reviewed article Mubiana, V.; Qadah, D.; Meys, J.; Blust, R. (2005). Temporal and spatial trends in heavy metal concentrations in the marine mussel Mytilus edulis from the Western Scheldt estuary (The Netherlands). Hydrobiologia 540(1-3): 169-180. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7134-7, meer
 • Peer reviewed article Hoff, P.T.; Van de Vijver, K.; Van Dongen, W.; Esmans, E.L.; Blust, R.; De Coen, W.M. (2003). Perfluorooctane sulfonic acid in bib (Trisopterus luscus) and plaice (Pleuronectes platessa) from the western Scheldt and the Belgian North Sea: distribution and biochemical effects. Environ. Toxicol. Chem. 22(3): 608-614. dx.doi.org/10.1897/1551-5028(2003)022<0608:PSAIBT>2.0.CO;2, meer
 • Teunkens, B.; Maris, T.; Van Damme, S.; Blust, R.; Meire, P. (2021). Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 5, meer
 • Teunkens, B.; Maris, T.; Blust, R.; Meire, P. (2018). Plastic fluxes toward the oceans, contribution of the Schelde River (Belgium), in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 280-281, meer
 • Teunen, L.; Belpaire, C.; Dardenne, F.; Blust, R.; Bervoets, L. (2017). Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2016. Universiteit Antwerpen (UA)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Antwerpen. 62 + bijlagen pp., meer
 • De Schamphelaere, K.; Bervoets, L.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.Y.; Meire, P.; Blust, R. (2016). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 40, meer
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Bervoets, L.; Blust, R.; Meire, P. (2016). Chemical quality assessment of sediments of the Scheldt Estuary using sediment quality guidelines, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 81, meer
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.; Blust, R.; Meire, P. (2016). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 84, meer
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Roland, K.; Kestemont, P.; Bervoets, L.; Darchambeau, F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2015). Report on the eel stock and fishery in: Belgium 2014/'15. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 71 pp., meer
 • Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Kromkamp, J.; Blust, R.; Soetaert, K.; Meire, P. (2015). Algal growth inhibition in the historical Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 67, meer
 • Van Ael, E.; Covaci, A.; Das, K.; Blust, R.; Bervoets, L. (2013). Biomagnification of persistent organic pollutants in food webs from the Scheldt Estuary (Belgium), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 91, meer
 • Meire, A.; Maris, T.; Cox, T.; Bervoets, L. (2012). Estimating primary production from continuous oxygen data in the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 54, meer
 • Teuchies, J.; De Jonge, M.; Bervoets, L.; de Deckere, E.; Blust, R.; Meire, P. (2012). The effect of increasing surface water oxygen concentrations on metal mobility in sediments from the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 82, meer
 • Roosens, L.; Dirtu, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants in eels from River Scheldt, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 45-63, meer

Projecten (11)  Top | Personen | Publicaties | Evenement | Datasets 
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus, meer
 • CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • ECOTOX2: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van de alikruiken Littorina littorea en Littorina saxatilis (Mollusca, Gastropoda), meer
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers, meer
 • Genetische karakterisatie van de alikruiken Littorina littorea en L. saxatilis langsheen een pollutiegradiënt in het Schelde estuarium., meer
 • Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde-estuarium en de Noordzeekust, meer
 • Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, meer
 • Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets, meer

Datasets (2)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry - ULB, Belgium; Nederlands Instituut voor ecologie (NIOO-KNAW); Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the primary production in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Zware metalen in de blauwe mossel (Mytilus edulis) in de Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets