Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers
ica.cordis.lu/search/index.cfm?fuseaction=proj.simpledocument&PJ_RCN=7121850&CFID=4005564&CFTOKEN=41766764
www.rivm.nl/fire

Engelstalige titel: Flame retardants Integrated Risk assessment for Endocrine effects
Identifier financieringsorganisatie: QLK4-CT-2002-00596 (Other contract id)
Acroniem: FIRE
Periode: December 2002 tot Mei 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Bromiden; Ecotoxicologie; Risicobeoordeling
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), meer, coördinator
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), meer
  • Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), meer

Abstract
The project is an integrated approach of directed toxicological studies and exposure assessments to characterise the emerging human and wildlife health risks from brominates flame retardants (Bars) by endocrine disruption. The project consists of seven themes:
1) Selection of the BFR congeners by in vitro (receptor) assays covering a wide spectrum of endocrine effects;
2) Human hazard identification by studies in rats, including assessment of reproductive and immune function;
3) Aquatic wildlife hazard identification in zebra fish and flounder;
4) Human exposure assessment by measurement of actual levels and time trends in breast milk and human diets in Europe;
5) Aquatic ecosystem exposure assessment by measurement of levels in the aquatic food chain including top predators in polluted and reference sites in Europe;
6) Integrated risk assessment for humans and aquatic wildlife based on data from themes 1-5; and
7) Communication to policymakers, public and industry as basis for preventive action.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten