Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010)
www.ontwikkelingsschets2010.nl
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes), meer

Vorige naam: Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes), meer

Adres:
Jacob Obrechtlaan 3
4611 AP Bergen op Zoom
Nederland

Tel.: +31-(0)164-20 28 00
Fax: +31-(0)164-20 28 01
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 
Type: Administratief

Personen (7)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement 

Voormalig geassocieerde personen (7)

Abstract:
In het Schelde-estuarium zijn veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid van groot belang. Daarom hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering op 11 maart 2005 een Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium vastgesteld. Deze Ontwikkelingsschets geeft op strategisch niveau aan, welke projecten en maatregelen moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de Schelde in 2010 veilig, toegankelijk en natuurlijk is. De Vlaams-Nederlandse Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes) heeft de schets voorbereid.
Met de realisatie van de projecten en maatregelen wordt nu begonnen. Daarvoor is een nieuwe projectdirectie ingesteld: de Projectdirectie uitvoering ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes2010), wederom een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse en Nederlandse regering. De projectdirectie zal ervoor zorgen dat de samenhang tussen de projecten en de voortgang in de uitvoering gewaarborgd blijven.

Publicaties (35)  Top | Personen | Projecten | Evenement 
  opsplitsen filter
 • Kuijken, E.; Scheltjens, T. (2010). Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied: kosteneffectiviteitsanalyse. Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium [ProSes 2010]/Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling kust: [s.l.]. 57 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Arcadis (2008). Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied. Versie 3.0. Proses2010: [s.l.]. VI, 76 + appendices pp., meer
 • ProSes 2010 (2008). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2007. [S.n.]: [s.l.]. 31 pp., meer
 • (2007). Voortgang ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 1e kwartaal 2007. Proses2010: [s.l.]. 31 pp., meer
 • (2007). Voortgang ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 3e kwartaal 2007. Proses2010: [s.l.]. 28 pp., meer
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma toegankelijkheid: hoofdrapport (definitief) Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: [s.l.]. 109 + appendices pp., meer
 • Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2007). 7 april 2007. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp., meer
 • ProSes (Ed.) (2007). Extra! 9 augustus 2007. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. 8 pp., meer
 • ProSes 2010 (2007). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 2e kwartaal 2007. uitvoering Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: [s.l.]. 27 pp., meer
 • Resource Analysis; EcoConsult (2007). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied: Kennisgeving/Startnotitie. Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium [ProSes 2010]/Provincie Zeeland/Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: [s.l.]. 123 pp., meer
 • ten Hove, D.; Koldenhof, Y.; van der Tak, C. (2007). Actualisatie nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium. ProSes: Bergen op Zoom. 69 + appendices pp., meer
 • Verheyen, S. (2007). Het Schelde-estuarium: van visie naar realisatie [PRESENTATIE]. Proses2010: [s.l.]. 28 slides pp., meer
 • Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2006). 3 april 2006. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp., meer
 • Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2006). 6 december 2006. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp., meer
 • Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2006). 4 juli 2006. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp., meer
 • HAECON (2006). Actualisatie van de zandbalans van de Zee-en Westerschelde. Proses2010: Bergen op Zoom. 90 + annexes pp., meer
 • ProSes 2010 (2006). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2006. [S.n.]: [s.l.]. 34 pp., meer
 • Beautemps-Beaupré, C.-F. (2005). Carte réduite des côtes des Pays-Bas (depuis Ostende jusqu'à Hellevoetsluis). Facsimile from the 1817 edition. ProSes/Rijkswaterstaat Zeeland: Vlissingen. 1 map pp., meer
 • de Klerk, W.; van Huut, H. (2005). 1 oktober 2005. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp., meer
 • Klinkers, L. (2005). Evaluatie van ProSes; het Vlaams-Nederlands project tot vaststelling van een integraal pakket van maatregelen op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium. ProSes: [s.l.]. 149 pp., meer
 • ProSes (2005). Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: vogel- en habitattoets. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Vlaams Ministerie van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur: Bergen op Zoom. 72 pp., meer
 • ProSes (2005). Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Samenvatting: Vlaanderen en Nederland tekenen voor een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Vlaams Ministerie van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur: Bergen op Zoom. 12 + map pp., meer
 • (2004). Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: hoofdrapport. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes): Bergen op Zoom. 204, map pp., meer
 • (2004). Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: voorstellen voor besluiten. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes): Bergen op Zoom. 132, map pp., meer
 • ProSes (2004). Richtlijnen strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. 14 + appendices pp., meer
 • Verlinde, H.; Verheyen, S. (2004). Economie als bouwsteen; Dossier MKBA's en onderliggend onderzoek van de Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium. ProSes Rapport, 16489. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes): Bergen op Zoom. 58, appendices pp., meer
 • (2003). Colloquium de Overschelde, een stand van zaken. ProSes: Bergen op Zoom. , meer
 • (2003). Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: nota bij de start van de procedure. ProSes: Bergen op Zoom. 96, 1 map pp., meer
 • (2003). Het Schelde-estuarium in het vizier: een overzicht van projecten, plannen en studies. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes): Bergen op Zoom. 61 + annexes pp., meer
 • (2003). Antwoordnota inspraak kennisgeving: strategische milieueffectenrapportage ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. ProSes: Bergen op Zoom. 45 + bijlagen pp., meer
 • Coosen, J.; De Groote, M. (2003). Strategische milieueffectrapportage: consultatiedocument. ProSes: Bergen op Zoom. 31 pp., meer
 • van Holst, B.; Verheyen, S. (2003). Maatschappelijke kosten-batenanalyses: consultatiedocument. ProSes: Bergen op Zoom. 46 pp., meer
 • van Huut, H. (2003). Probleemstelling versie 11 april 2003 Project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (ProSes). ProSes: Bergen op Zoom. 14 pp., meer
 • Van Lierde, L.; Lammers, J. (2002). De Schelde veilig, toegankelijk en natuurlijk: project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. ProSes: Bergen op Zoom. 2 pp., meer
 • Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. ProSes: Bergen op Zoom. , meer

Projecten (13)  Top | Personen | Publicaties | Evenement 
 • DIVPROD: Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, meer
 • Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
 • Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer
 • MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Algemeen Programma, meer
 • Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
 • Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma toegankelijkheid, meer
 • Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma veiligheid tegen overstromen, meer
 • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • Risicoanalyse voor het internationaal project duurzaam behoud Zwin, meer
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, meer
 • Studie naar alternatieve bagger-en stortstrategieën met oog op manipulatie toekomstige morfologie van de Westerschelde, meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Wetenschappelijke studiedag 'De Vlakte van de Raan', meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement