Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Claessens, Josephus

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer
 • Contact op het instituut:
  Jacob Obrechtlaan 3
  4611 AP Bergen Op Zoom
  Belgium
  Tel.: +31-(0)164-21 28 19
  GSM: +32-(0)478-28 21 32
  Fax: +32-(0)3-231 20 62
  E-mail:
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Uitvoerend Secretariaat, meer
 • Functie: Voorzitter
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), meer
 • Functie: Projectdirecteur en voorzitter directiecomité
  Contact op het instituut:
  Tel.: +31(0)164-2128 10
  Fax: +31(0)164-212801
  E-mail:
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Technische Schelde Commissie (TSC), meer
  Functie: Uitvoerend secretariaat

Projecten (5)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, meer
 • Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer
 • Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging, meer

Datasets (8)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Bodem-bemonstering Beneden-Zeeschelde, meer
 • Evolutie van platen en geulen in de Zee- en Westerschelde, meer
 • Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven, meer
 • Gewone tijwaarnemingen in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Monitoring verdieping Schelde, meer
 • Slib-problematiek Beneden-Zeeschelde: slib-balans, meer
 • Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde, meer
 • Vlotter-snelheidsmetingen in de Zee- en Westerschelde, meer

Publicaties (45)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
Boek [show]
Boekhoofdstuk [show]
Abstract [show]
Rapporten (34) [show]
Overige publicaties (8) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets