Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE)
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Waterschap Scheldestromen, meer


Type: Administratief

Voormalig geassocieerde personen (7)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Publicaties (6)  Top | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • (2007). Kustversterkingsplan Nolle/Westduin. Waterschap Zeeuwse Eilanden: [s.l.]. 29 pp., meer
 • (2007). Kustversterkingsplan Westkapelse Zeedijk. Waterschap Zeeuwse Eilanden: [s.l.]. 30 pp., meer
 • (2006). Draaiboek dijkbewaking: Stormseizoen 2006/2007. Waterschap Zeeuwse Eilanden: [s.l.]. 47 pp., meer
 • (2005). Historische polderkaart van Zeeland [MAP]. Waterschap Zeeuwse Eilanden: Middelburg. 1 map pp., meer
 • (2003). Waterkeringbeheerplan: De waterkering veilig gebruikt. Waterschap Zeeuwse Eilanden: [s.l.]. 56 pp., meer
 • Waterschap Zeeuwse Eilanden, Afdeling Planvorming Waterkeringen (2001). De waterkering getoetst: de veiligheid van Noord- en Midden-Zeeland 2001. Waterschap Zeeuwse Eilanden: Goes. 48 pp., meer

Projecten (2)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde, meer
 • Projectbureau Zeeweringen, meer

Datasets (8)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Bathymetrie van de vooroever van de Westerschelde, meer
 • Inspectie binnenteen, meer
 • Inspectie en proefsluiting kustwerken, meer
 • Inspectie grasbekleding, meer
 • Inspectie steenglooiing, meer
 • Monitoring kruinhoogte, meer
 • Monitoring van waterspanningen in Hoedekenskerke, meer
 • Polders Zeeuwse Eilanden, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets