Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde
www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/stroomgebieddistrict/schelde/schelde

Engelstalige titel: Water Framework Directive: Scheldt Basin
Overkoepelend project: Nederlandse Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water, meer
Periode: 2000
Status: Gestart
 Instituten | Publicatie 

Instituten (6)  Top | Publicatie 
  • Internationale Scheldecommissie (ISC), meer, coördinator
  • Provincie Zeeland, meer
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer
  • Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE), meer
  • Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WSZV), meer
  • Waterschap Brabantse Delta, meer

Abstract
De Internationale Scheldecommissie (ISC) coördineert de uitvoering van de Kaderrichtlijn in het stroomgebieddistrict van de Schelde. In de ISC zijn Frankrijk, Nederland, de Belgische federale regering en de gewesten Wallonië, Brussel en Vlaanderen vertegenwoordigd. De commissie wordt ondersteund door werkgroepen. Afgesproken is dat de structuur en werkwijze van de ISC wordt aangepast om de KRW efficiënter te kunnen uitvoeren.

Scaldit
Scaldit is een internationaal proefproject over de Kaderichtlijn Water. In Scaldit testen de Schelde-oeverstaten gezamenlijk de Europese aanbevelingen voor het opstellen van transnationale rapportages voor de Kaderrichtlijn Water. Met de testresultaten kunnen alle lidstaten van de EU hun voordeel doen.

Regionaal
De waterbeheerders in het Nederlandse Scheldestroomgebieddistrict zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn en voor de Nederlandse bijdrage aan het proefproject Scaldit. Bestuurlijke zaken op stroomgebiedniveau worden afgehandeld in de Commissie Regionaal Waterbeheer. De voorbereiding daarvan vindt plaats olv het projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde (PKS) in het Regionaal Ambtelijk Overleg Schelde dat wordt ondersteund door verschillende werkgroepen. Ook worden de bestuurlijke zaken vooraf besproken in de Klankbordgroep Schelde.
De afstemming met de andere Nederlandse stroomgebieddistricten van Rijn, Maas en Eems vindt plaats via het Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (CSN).

Publicatie  Top | Instituten 
  • (2005). Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60. Internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde: analyse overkoepelend rapport. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 41 + kaart pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie