Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (IRScNB/KBIN-BMM)
odnature.naturalsciences.be/home/

Engelse naam: Management Unit of the North Sea Mathematical Models

Thesaurustermen (15) : Eutrofiëring; Gegevensverwerking; Getijvoorspelling; Golfvoorspelling; Kustzonebeheer; Management; Modellering; Monitoring; Oceaancirculatie; Olieverlies; Polluenten; Sustainable development; Sustainable development; Teledetectie; Windenergie
Geografische termen (2) : ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Gulledelle 100
1200 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-773 21 11
Fax: +32-(0)2-770 69 72
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (18)

Voormalig geassocieerde persoon

Deelinstituten (2)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (IRScNB/KBIN-KBIN-BMM), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Oostende (IRScNB/KBIN-BMM), meer

Abstract:
De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium, kortweg BMM, is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), een federale wetenschappelijke instelling die valt onder het Federaal Wetenschapsbeleid (vroeger bekend onder de naam DWTC).

De BMM werkt volgens een MMM-strategie: Modellering, Monitoring en Management.

Modellering: de BMM bestudeert de ecosystemen van de Noordzee door middel van mathematische modelleringtechnieken, bedoeld om een beter inzicht te verwerven in die ecosystemen en om voorspellingen te kunnen maken.

Monitoring: de BMM verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om de toestand van het mariene milieu te evalueren en om de mathematische modellen te valideren en aan te passen.

Management: de BMM vertegenwoordigt België in diverse intergouvernementele Conventies die handelen over de bescherming van het mariene milieu. Verder werkt de BMM de Belgische standpunten uit die verdedigd moeten worden, alsook de toepassing van de genomen beslissingen. Dit management gebeurt onder het gezag van de Minister die het milieubeleid onder zijn bevoegdheid heeft.

Publicaties (48)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 18 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Astoreca, R.; Doxaran, D.; Ruddick, K.; Rousseau, V.; Lancelot, C. (2012). Influence of suspended particle concentration, composition and size on the variability of inherent optical properties of the Southern North Sea. Cont. Shelf Res. 35: 117-128. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2012.01.007, meer
 • Peer reviewed article Arndt, S.; Lacroix, G.; Gypens, N.; Regnier, P.; Lancelot, C. (2011). Nutrient dynamics and phytoplankton development along an estuary-coastal zone continuum: A model study. J. Mar. Syst. 84(3-4): 49-66. dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2010.08.005, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2010). Macrobenthos recruitment success in a tidal flat: feeding trait dependent effects of disturbance history. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 385(1-2): 79-84. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2010.01.009, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2010). Long-term divergent tidal flat benthic community recovery following hypoxia-induced mortality. Mar. Pollut. Bull. 60(2): 178-186. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.09.028, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films. Mar. Biol. (Berl.) 156(10): 2161-2171. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-009-1246-6, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Verbist, K.; Vincx, M.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Tidal flat nematode responses to hypoxia and subsequent macrofauna-mediated alterations of sediment properties. Mar. Ecol. Prog. Ser. 381: 189-197. https://dx.doi.org/10.3354/meps07914, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Snoeck, F.; Struyf, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic community structure and distribution in the Zwin nature reserve (Belgium and the Netherlands). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 89(3): 431-438. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315409003257, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Ruddick, K.; Schiettecatte, L.-S.; Delille, B. (2008). Net ecosystem production and carbon dioxide fluxes in the Scheldt estuarine plume. BMC Ecology 8(1): 1-10. dx.doi.org/10.1186/1472-6785-8-15, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2008). Macrobenthic recovery from hypoxia in an estuarine tidal mudflat. Mar. Ecol. Prog. Ser. 372: 31-42. https://dx.doi.org/10.3354/meps07640, meer
 • Peer reviewed article Gypens, N.; Lacroix, G.; Lancelot, C. (2007). Causes of variability in diatom and Phaeocystis blooms in Belgian coastal waters between 1989 and 2003: a model study. J. Sea Res. 57(1): 19-35. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2006.07.004, meer
 • Peer reviewed article Lacroix, G.; Ruddick, K.G.; Gypens, N.; Lancelot, C. (2007). Modelling the relative impact of rivers (Scheldt/Rhine/Seine) and Western Channel waters on the nutrient and diatoms/Phaeocystis distributions in Belgian waters (Southern North Sea). Cont. Shelf Res. 27(10-11): 1422-1446. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2007.01.013, meer
 • Peer reviewed article Breton, E.; Rousseau, V.; Parent, J.-Y.; Ozer, J.; Lancelot, C. (2006). Hydroclimatic modulation of diatom/Phaeocystis blooms in nutrient-enriched Belgian coastal waters (North Sea). Limnol. Oceanogr. 51(3): 1401-1409. dx.doi.org/10.4319/lo.2006.51.3.1401, meer
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Fettweis, M.; Meire, P.; Sas, M. (2005). Benthic variability in intertidal soft-sediments in the mesohaline part of the Schelde estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 197-216. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7144-5, meer
 • Peer reviewed article Francken, F.; Wartel, S.; Parker, R.; Taverniers, E. (2004). Factors influencing subaqueous dunes in the Scheldt Estuary. Geo-Mar. Lett. 24(1): 14-21. dx.doi.org/10.1007/s00367-003-0154-x, meer
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Vigin, L.; Stienen, E.W.M.; Scory, S.; Kuijken, E.; Jacques, T.G. (2004). Ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden: identificatie van mariene gebieden die in aanmerking komen als Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn = Importance ornithologique des espaces marins de la Belgique: identification des zones marines méritant le statut de Zones de Protection Spéciale en application de la Directive européenne Oiseaux. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 74(Suppl.). BMM/Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 90 pp., meer
 • Peer reviewed article Lacroix, G.; Ruddick, K.; Ozer, J.; Lancelot, C. (2004). Modelling the impact of the Scheldt and Rhine/Meuse plumes on the salinity distribution in Belgian waters (southern North Sea). J. Sea Res. 52(3): 149-163. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2004.01.003, meer
 • Peer reviewed article Van den Eynde, D. (2004). Interpretation of tracer experiments with fine-grained dredging material at the Belgian Continental Shelf by the use of numerical models. J. Mar. Syst. 48(1-4): 171-189. https://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2003.03.003, meer
 • Peer reviewed article Gons, H.J.; Rijkeboer, M.; Bagheri, S.; Ruddick, K.G. (2000). Optical teledetection of chlorophyll a in estuarine and coastal waters. Environ. Sci. Technol. 34(24): 5189-5192. http://dx.doi.org/10.1021/es0012669, meer
 • Van Lancker, V.; Houziaux, J.S.; Baeye, M.; Van den Eynde, D.; Rabaut, M.; Troost, K.; Vermaas, T.; van Dijk, T.A.G.P. (2013). Biogeomorphology in the field: bedforms and species, a mystic relationship, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 277-283, meer
 • Knaeps, E.; Sterckx, S.; Raymaekers, D.; Ruddick, K.; Dogliotti, A.I. (2012). Using NIR and SWIR wavelengths for turbid water corrections: the SIMEC environment correction and in-situ evidence of non-zero reflectance [Presentation]. VITO/MUMM: Mol, Brussel. 4 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp., meer
 • Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 177-197, meer
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic recovery from hypoxia in an estuarine tidal mudflat, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 35-57, meer
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Verbist, K.; Vincx, M.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Tidal flat nematode responses to hypoxia and subsequent macrofauna-mediated alterations of sediment properties, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 105-122, meer
 • Van Colen, C.; Snoeck, F.; Struyf, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic community structure and distribution in the Zwin nature reserve (Belgium and the Netherlands), in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 211-226, meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Vanhoey, G.; Verstraeten, J. (2008). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2006-2008). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 128 + 2 maps, CD-ROM pp., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2007). Endocrine disruptor levels in invertebrates from the Scheldt estuary: cause for concern? BMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Verstraeten, J. (2006). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2004-2006). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 87 + 30 p. Appendices, 8 maps pp., meer
 • Lacroix, G.; Lancelot, C.; Ruddick, K.; Spitz, Y.; Gypens, N. (2004). Modelling the relative impact of the rivers Scheldt, Rhine, Meuse and Seine onthe availability of nutrients in Belgian waters (Southern North Sea) using the 3Dcoupled physical-biological model MIRO&CO-3D. CM Documents - ICES, CM 2004(P:08). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 16 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Mergaert, K.; De Brauwer, D. (2004). Syntheserapport over de effecten op het maritieme milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2002-2004). MUMM: Brussel. 52 + appendices pp., meer
 • Haelters, J.; Kerckhof, F.; Stienen, E.W.M. (2003). Het Tricolor incident: de gevolgen voor zeevogels in de Belgische zeegebieden. BMM/KBIN: Brussel. 36 pp., meer
 • (2002). Milieu-effectenbeoordeling van het project “Seanergy” ingediend door de tijdelijke vereniging Electrabel-Jan de Nul. Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee. Afdeling beheer van het mariene ecosysteem: Brussel. 140 pp., meer
 • BMM (2002). Belgica programma 2002. Belgica Programma. KBIN: Brussel. 71 pp., meer
 • (2000). ICCI (Integral Coastal Conservation Initiative). Derde interim rapport: 1 december 1998 - 01 december 1999. AMINAL afd. Natuur/Belgische Natuur-en Vogelreservaten/BMM/WWF: [s.l.]. 19 + bijlagen pp., meer
 • (1993). Programma van de meetcampagnes 1983 in de Noordzee en het Schelde-estuarium. BMM: Brussel. 52 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (1993). Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium: eindrapport. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Brussel. 120 + appendices pp., meer
 • (1992). Modellering van de waterkwaliteit van de Schelde in België. Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Beheerseenheid Mathematisch Model (BMM) Noordzee en Scheld-Estuarium (Brussel - Oostende): Brussel. 16 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (1992). Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Antwerpen. 92 pp., meer
 • van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium. Water 10(60): 164-181, meer
 • Delbeke, K.; Bossicart, M.; Joiris, C.; Bogaert, M.; Vanthomme, R. (1988). Huidige situatie van de verontreiniging van mariene en estuariene sedimenten door PCB's en lindaan. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Brussel. Vol. 1: tekst (45 p.); Vol. 2 (bijlagen) pp., meer
 • D'Hondt, P.; Baeteman, M.; Lauwaert, B.; Adam, Y.A.; Jacques, T.G.; Mommaerts, J.-P.; Pichot, G. (1987). Evaluatie van de toestand van de Noordzee. BMM: Brussel. VI, 55 + figures, tables pp., meer
 • Van Alsenoy, V.; Araújo, F.; Bernard, P.; Van Grieken, R. (1987). Toestand betreffende de verontreiniging van mariene en estuariene sedimenten door metalen van de zwarte en grijze lijst, eindrapport contract BH/87/25. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Brussel. 154 + addendum pp., meer
 • BMM (1985). Invloed van een gipslozing op het cadmium- en radium-226 budget van het Schelde estuarium. Eindrapport BMM. BMM: Brussel. , meer
 • (1982). Programma van de meetcampagnes 1982 in de Noordzee en het Schelde-estuarium. BMM: Brussel. 54 pp., meer
 • (1981). Programma van de meetcampagnes 1981 in de Noordzee en het Schelde-estuarium. BMM: Brussel. 62 pp., meer
 • Baeyens, W.; Adam, Y.; Mommaerts, J.-P.; Pichot, G. (1981). Numerical simulations of salinity, turbidity and sediment accumulation in the Scheldt estuary, in: Nihoul, J.C.J. (Ed.) Ecohydrodynamics: proceedings of the 12th International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics. Elsevier Oceanography Series, 32: pp. 319-332. dx.doi.org/10.1016/S0422-9894(08)70415-X, meer
 • (1979). Programma van de meetcampagnes 1979 in de Noordzee en het Schelde-estuarium. BMM: Brussel. 29 pp., meer
 • Eindrapport BMM. BMM: Brussel, meer

Projecten (4)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium, meer
 • Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, meer
 • MONIT: Monitoring the Belgian Continental Shelf and the Scheldt estuary, meer

Datasets (5)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Data from IDOD: Integrated and Dynamical Oceanographic Data management Database http://www.mumm.ac.be/datacentre/index.php searched on dd/mm/yyyy., meer
 • Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, Ugent; Management Unit of the North Sea Mathematical Models; Laboratory of Chemical Analysis, Ugent; Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Supporting environmental data of the INRAM sampling campaigns.- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Management Unit of the North Sea Mathematical Models. Belgium. INRAM. Concentrations of organochlorines, PAHs, organohalogens and "new" pesticides in the Scheldt estuary, Belgian coastal harbours and Belgian coastal waters.- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • WSCHELDT - Zwevende stof en chemische en fysische toestand in het Westerschelde estuarium, België, meer
 • Zeezoogdieren Databank voor Noordzee en Schelde-estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets