Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Cattrijsse, André
ORCID

Expertise
Thesaurustermen: Infrastructure; Infrastructuur engineering en assetmanagement; Mariene ecologie
 

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
  Functie: Afdelingshoofd Onderzoeksinfrastructuur
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-33 60 75
  GSM: +32-(0)474-83 51 02
  E-mail:
Cattrijsse André

Projecten (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer

Datasets (9)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Dankwa H.R.; Hamerlynck O.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME). VUB; Marine Biology Section, Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Hyperbenthos community in the salt marsh of Saeftinghe in 1990 and 1991., meer
 • MIDAS: Flanders Marine Institute (VLIZ); (2017): Marine Information and Data Acquisition System: Underway & Cruise data., meer
 • Abundantie, populatiestructuur en migratiepatronen van Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi en andere Mysidacea, meer
 • Estuariene schorkreken in Saeftinghe als habitat voor de strandkrab Carcinus maenas, meer
 • Het verdronken land van Saeftinghe als kinderkamer habitat voor postlarvale Grijze garnaal, Crangon crangon, meer
 • Nekton gemeenschappen van de schorkreken in het Westerschelde estuarium, meer
 • Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea, meer
 • Voorkomen en voeding van de Zeebaars Dicentrarchus labrax in de kreken van het Verdronken Land van Saeftinghe, meer
 • Voorkomen, groei, produktie, voeding en consumptie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps van het Westerschelde estuarium, meer

Publicaties (44)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (19) [show]
Boekhoofdstukken (3) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (10) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (2) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]
Thesis begeleider (2) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets