Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

mevr. Govaerts, Ann

Vorige instituten (2)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer
 • Functie: Adjunct van de directeur/Cel milieu en informatica
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Coördinator Scheldefonds
  Periode: Vanaf 7th Jul 2003 tot 30th Jun 2005

Projecten (8)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de tweede fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Het verlenen van diensten met het oog op de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en milieubewegingen door de operationalisering van het Scheldefonds v.z.w, meer
 • Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • Onderzoek naar trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde, meer
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer

Publicaties (14)  Top | Publicaties | Projecten 
Boeken (10) [show]
Abstracts (4) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten