Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

SCALDIT
www.scaldit.org

Engelstalige titel: SCALDIT
Periode: Januari 2003 tot Juni 2008
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Waterbeheer
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (6)  Top | Publicatie 

Abstract
De projectpartners engageren zich om een geïntegreerd waterbeleid te voeren voor het stroomgebied van de Schelde.
Een eerste stap hierin is grensoverschrijdend de karakteristieken van het stroomgebied te definiëren. Hiervoor is het in de eerste plaats noodzakelijk een gemeenschappelijke invalshoek te ontwikkelen gebaseerd op een geharmoniseerde monitoring en dataverzameling. Vanuit deze gezamenlijke begripsvorming zal een transnationale analyse van het stroomgebied, een dataverzameling. Vanuit deze gezamenlijke begripsvorming zal een transnationale analyse van het stroomgebied, een inschatting van de milieueffecten van menselijke activiteiten op zowel oppervlakte- als grondwater en een economische analyse van het gebruik van het water in het stroomgebied worden gemaakt. De karakterisering en analyse zal gebaseerd worden op de leiddraad die wordt voorbereid binnen de zogenaamde “Common Implementation Strategy (CIS)” Deze standaarddocumenten zullen worden getest op hun toegankelijkheid en deadlines voorzien door het “Water Framework Directive”. Het stroomgebied van de Schelde is sterk verstedelijkt en geïndustrialiseerd. De menselijke activiteiten zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot pollutie en kunnen lijden tot een aanzienlijke ruimtelijke druk in het stroomgebied. Hierdoor kunnen in periodes van intense neerslag de waterlopen niet alles opvangen waardoor een verhoogd risico tot overstromingen ontstaat. Dit betekent dat verschillende onderwerpen en hun onderlinge verbanden moeten worden onderzocht zoals grondwater, zoet oppervlaktewater, kustwateren en brakwater, referentiecondities, sterk gewijzigde waterelementen, economie,
beschrijvingen van het stroomgebied in termen van het WFD, druk op de draagkracht en impact op het waterig ecosysteem, monitoring en de ontwikkeling van een gecoördineerde structuur van de cartografie voor toepassing binnen een geografisch informatiesysteem. De gemeenschappelijk ontwikkelde karakterisatie van het gebied zal worden gebruikt voor het ontwikkelen van scenario’s. Gebaseerd op deze scenario’s zal de mate waarin de oppervlaktewateren in het stroomgebied al dan niet overeenkomen met de vooropgestelde ecologische kwalitatieve objectieven worden ingeschat. Met deze informatie zal een nieuw projectvoorstel worden omschreven ter voorbereiding van het internationaal programma van metingen en zal een internationaal stroomgebiedbeheersplan voor het stroomgebied van de Schelde worden opgesteld.
Sinds januari 2007 is de Provincie Zeeland niet langer partner in dit project

Publicatie  Top | Instituten 
  • (2004). Scaldit-rapport - Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde: pilootproject voor het testen van de Europese richtsnoeren. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. IX, 194 + cd-rom pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie