Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Internationale Scheldecommissie (ISC)
www.isc-cie.com
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS), meer

Vorige naam: Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS), meer

Adres:
Theaterbuilding, Italiëlei, 124
2000 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-206 06 80
Fax: + 32-(0)3-206 06 81
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 
Type: Administratief

Personen (4)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement 

Abstract:
De doelstelling van de ISC is een samenwerking tot stand brengen tussen de oeverstaten en gewesten van de Schelde, om een duurzaam en integraal waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde te bereiken.

Zij wil deze doelstelling realiseren door:

* de individuele uitvoering door de oeverstaten en gewesten van hun verplichtingen, opgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, onderling af te stemmen.
* één enkel beheersplan voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde, overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water, op te stellen.
* over de voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen tegen hoogwater te overleggen.
* de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van calamiteuze waterverontreiniging onderling af te stemmen.

Het voorzitterschap van de Commissie wordt afwisselend, voor twee kalenderjaren, door iedere Verdragsluitende Partij uitgeoefend. De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Plenaire Vergadering en van de delegatieleiders.

Publicaties (14)  Top | Personen | Projecten | Evenement 
  opsplitsen filter
 • (2014). Rapport sur la qualité des eaux de l’Escaut en 2012 = Rapport over de kwaliteit van het Scheldewater in 2012. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 22 pp., meer
 • (2014). Rapport sur la qualité des eaux de l’Escaut en 2013 = Rapport over de kwaliteit van het Scheldewater in 2013. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 21 pp., meer
 • (2014). Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s. Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict. Internationale Scheldecommissie: Antwerpen. 49 pp., meer
 • (2014). Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG. Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroom-gebiedsdistrict. Herziene versie - 17/12/2014. Internationale Scheldecommissie: Antwerpen. 71 pp., meer
 • (2012). Rapport sur la qualité des eaux de l’Escaut en 2011 = Rapport over de kwaliteit van het Scheldewater in 2011. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 26 pp., meer
 • Van Sevencoten, F.; Lilipaly, J.; Lefebvre, A.; Delelis, A.; Yzerbyt, D.; Pichot, G.; Beernaert, S.; Evenepoel, M.; Secretariaat ISC (2011). 1995-2010: 15 jaar ISC [BROCHURE]. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 12 pp., meer
 • (2009). Overkoepelend deel van het beheerplan van het Internationale Scheldestroomgebiedsdistrict - 05/11/2009. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 80 + appendices pp., meer
 • (2005). Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60. Internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde: analyse overkoepelend rapport. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 41 + kaart pp., meer
 • (2005). District hydrographique international de l'Escaut; Etat des lieux; rapport faitier. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 41 pp., meer
 • (2005). Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2005. CIE/ISC: Antwerpen. 35 pp., meer
 • (2004). Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2004. CIE/ISC: Antwerpen. 32 pp., meer
 • Bruyneel, M. (2004). Waarom een studiedag over de Schelde in 2050?, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], meer
 • (2003). Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2003. CIE/ISC: Antwerpen. 49 pp., meer
 • (2002). Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2002. CIE/ISC: Antwerpen. 126 + addendum/erratum pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Publicaties | Evenement 
 • Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde, meer
 • SCALDIT, meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Congres Water en Klimaatverandering, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement