Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken
www.vliz.be/projects/stardust2

Engelstalige titel: Spatial and Temporal assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies - phase II
Acroniem: STARDUST II
Periode: Juli 2005 tot December 2007
Status: Afgelopen
 Instituut | Dataset 

Instituut  Top | Dataset 

Abstract
De in de tweede fase beoogde doelstellingen liggen in het verlengde van deze voorgesteld bij de eerste fase van het programma. Zij hebben voornamelijk betrekking op de invloed van de vervuiling van sedimenten op de kwaliteit van fluviale en estuariene waters.

De polluenten die in de loop van de tijd opgeslagen werden in de fluviale sedimenten vormen een "tijdbom" die zou kunnen barsten bij een zelfs kleine wijziging in het milieu (wijziging van het pH-gehalte, de zuurstofconcentratie, bioturbatie, rijzen van de waterstand, vrijwillig vrijmaken van sedimenten bij bagger- of aanpassingswerkzaamheden, etc.).

De voornaamste doelstelling van deze studie is een bijdrage te leveren aan een betere kennis voor wat betreft de gedragingen van polluenten in het sedimentaire compartiment en die uitmondt in een versterking van de grensoverschrijdende technologieoverdracht d.m.v. het reeds gestarte op punt stellen van een voorspellend tool dat bijdraagt tot de besluitvorming (modelisatie). De gevolgen van het programma, afgezien van de gezamenlijke wetenschappelijke publicaties, betreffen:

het opstarten van een databank ter beschikking van zowel het wetenschappelijke milieu als van de actoren op het terrein van beide landen (TIC onwikkeling), aangezien vervuiling geen grenzen kent
het delen van competenties (technische, wetenschappelijke, pedagogische, …) in het kader van een federatieve structuur.

Dataset  Top | Instituut 
  • STARDUST Phase 2, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Dataset