Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Herinrichting en uitbreiding van het Zwin
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=9&programmaID=3&projectID=17
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/herinrichting-en-uitbreiding-van-het-zwin/

Engelstalige titel: Restoration and extension of the Zwin
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
Periode: 2007
Status: Gestart

Thesaurusterm: Milieubescherming
Geografische termen: ANE, België, Zwin [Marine Regions]; ANE, Nederland, Zwin [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), meer
  • Provincie Zeeland, meer
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer

Abstract
De herinrichting en uitbreiding van het Zwin zal bestaan uit verschillende maatregelen. Het landinwaarts verplaatsen van dijken in een gedeelte van de Willem Leopold polder is er hier één van. Dit project sluit aan bij het bestaande initiatief van de Internationale Zwincommissie om een oplossing te zoeken voor de verzandingsproblematiek. Door de herinrichting en uitbreiding van het Zwin, voor een klein gedeelte op Nederlands grondgebied, ontstaat een aaneengesloten gebied voor getijdennatuur.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten