Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Engelstalige titel: The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 4
Periode: Juni 2006 tot 2009
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Waterkwaliteit
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Dataset 

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, coördinator
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract
Deze studie maakt het 1ste perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel levert de basis van de dataset die voor meerdere doeleinden (modellering, onderzoeksomkadering, baggervergunning) kan gebruikt worden. Tevens wordt hier de coördinatie van alle percelen afgestemd zodat de homogeniteit van de gezamenlijke dataset niet in het gedrang komt. Binnen dit perceel is een erkenning van de Vlaamse Regering en accreditatie volgens EN 45001 of ISO/IEC 17025 vereist voor de parameters die niet in situ bepaald worden, zijnde chloride, sulfaat, BOD, ammonium, nitriet, nitraat, kjeldahl-stikstof, orthofosfaat, totaal fosfor en opgelost silicium. Alle stalen die verdere bepaling in het laboratorium behoeven dienen tot het moment van analyse gekoeld en in het donker te worden bewaard. Dit perceel dient aan te tonen dat het over de nodige ervaring beschikt om coördinatie van meetcampagnes op de Zeeschelde te leiden en moet ruime ervaring hebben m.b.t.ecologische modellering.

Dataset  Top | Instituten 
  • Ecosystem management group - Uantwerpen, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Monitoring fysical-chemical water quality in the Zeeschelde., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset